Bardzo ważnym elementem każdego seminarium duchownego jest chór. Także nasze seminarium posiada chór złożony z kleryków I, II i III roku formacji. Śpiewamy podczas najważniejszych uroczystości życia seminaryjnego. Dwa razy w roku – podczas święceń diakonatu i kapłańskich – nasze głosy ubogacają liturgię sprawowaną w Katedrze Wawelskiej i Katedrze św. Mikołaja w Bielsku – Białej. Aby móc śpiewem chwalić Pana, przez cały rok uczestniczymy w próbach, podczas których poznajemy nowe pieśni chóralne, czy ćwiczymy chorał gregoriański. Chórem opiekuje się wykładowca muzyki kościelnej w seminarium.