Kleryckie Koło Caritas

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”  Św. Jan Paweł II

Działalność Kleryckiego Koła Caritas jest odpowiedzią na słowa świętego papieża. Pragniemy w naszej działalności dzielić się z innymi tym co mamy. Przede wszystkim pragniemy dzielić się darem modlitwy, przez odmawianie w każdy piątek koronki do Miłosierdzia Bożego w intencjach Kościoła szczególnie chorych i konających, a  także za wszelkiego rodzaju podejmowane przez nas inicjatywy.

Dowiedz się więcej →

Wielkopostna zbiórka odzieży

9 marca 2016

 „Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.”  Te słowa zostawione przez Sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego towarzyszyły kolejnej zbiórce odzieży organizowanej w naszym seminarium przez kleryckie koło Caritas.

Dowiedz się więcej →

Spotkanie opłatkowe Caritas

23 stycznia 2016

22 stycznia w Kurii Metropolitalnej przy ulicy Franciszkańskiej odbył się coroczny opłatek, w którym wzięli udział wolontariusze z parafialnych zespołów charytatywnych oraz zespołów Caritas całej Archidiecezji, pracownicy Caritas a także przedstawiciele kleryckiego koła Caritas, działającego przy naszym seminarium.

Dowiedz się więcej →