„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”  Św. Jan Paweł II

Działalność Kleryckiego Koła Caritas jest odpowiedzią na słowa świętego papieża. Pragniemy w naszej działalności dzielić się z innymi tym co mamy. Przede wszystkim pragniemy dzielić się darem modlitwy, przez odmawianie w każdy piątek koronki do Miłosierdzia Bożego w intencjach Kościoła szczególnie chorych i konających, a  także za wszelkiego rodzaju podejmowane przez nas inicjatywy.

Członkowie koła Caritas oraz, za ich pośrednictwem, inni alumni seminarium mogą podejmować konkretne działania na rzecz ludzi najbardziej potrzebujących.

Jako koło Caritas organizujemy liczne akcje  na terenie seminarium, a także włączamy się w działania Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Przykładem działalności naszego koła jest organizowana dwukrotnie każdego roku akcja krwiodawstwa. Akcja odbywa się w budynku seminarium lecz jest ogólnodostępna dla każdego kto tylko pragnie podzielić się cząstką siebie. Akcje krwiodawstwa każdorazowo przyciągają sporo osób chcących pomagać potrzebującym. Oprócz zbiórki krwi klerycy posługują również w dziele pomocy Ojca Pio, gdzie w czasie wolnym pomagają w zmywaniu naczyń.

 

Organizowana przez koło adwentowa i wielkanocna zbiórka słodyczy dla dzieci z domu dziecka, zbiórka zakrętek, a także zbiórka odzieży dla bezdomnych mężczyzn również wpisują się w zakres działalności koła. Poprzez te oraz inne działania, takie jak udział w wyjazdach kolonijnych Caritas, tworzenie programu wychowawczego i przede wszystkim objęcie modlitwą wszystkich dzieł Caritas, koło chce się przyczynić do tego, że na twarzach wielu osób zagości uśmiech, a w sercu prawdziwa radość.