3 Harcerski Krąg Klerycki „Głębia” im. Ks. hm. Mariana Luzara ZHR funkcjonuje w Naszym Seminarium od  2006 roku – wskrzeszony został przez ówczesnego kleryka Leszka Węgrzyna. Od tamtego momentu skromne grono harcerzy-kleryków trwa.

Cyklicznie organizujemy zbiórki; propagujemy patriotyzm oraz przeprowadzamy akcje terenowe w czasie roku formacyjnego i poza nim. Tradycją naszego kręgu jest przyniesienie Betlejemskiego Światła Pokoju do seminarium, udział w Mszach harcerskich oraz wędrówki wakacyjne i zimowe. Działają z nami również inni klerycy, którzy nie przywdziali munduru harcerskiego. Nasze duszpasterstwo rozwijamy poprzez udział w obozach szkoleniowych organizowanych; zdobywanie stopni harcerskich i instruktorskich; organizowanie samodzielnych obozów.

Poznając od podszewki strukturę i zwyczaje harcerskie, chcemy – jeśli taka jest wola Boga –  w przyszłości lepiej towarzyszyć młodym harcerzom.

„Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”