Kleryckie Koło Liturgiczne

Liturgia towarzyszy każdemu katolikowi. Obecna jest w naszym życiu od ponownych narodzin z wody i Ducha, aż po ostatnie chwile, w których umacnia nas na drogę ku pełni życia wiecznego, które zapowiada. Zbyt często jednak uznawana jest za towarzyszkę nie związaną z „prawdziwym życiem”. Sprowadzana jest do niezrozumiałego formalizmu.

Nie taką Liturgię chcemy poznawać. Wierzymy, że prawdziwe życie zaczyna się właśnie w momencie spotkania z Misterium żyjącego Boga, który w sakramentach dzieli się swoją żywotnością.

Liturgia jest Modlitwą Kościoła, dlatego jest i naszą Modlitwą.

Liturgia jest sprawowaniem czynności kapłańskich, dlatego – przygotowując się do święceń kapłańskich – pragniemy dogłębnie poznać i zrozumieć czynności kapłańskie, aby już mocą chrztu żyć po kapłańsku.

Liturgia jest Misterium objawiania się Boga w świętych znakach, dlatego chcemy je zgłębiać i przeżywać.

Powyższe sfery realizujemy przez wspólną modlitwę Liturgią Godzin, rozmowy podczas kręgów liturgicznych, opracowywanie zagadnień związanych z teologią obrzędów i znaków oraz dzielenie się pożyteczną lekturą. Zapraszamy także pasjonatów, aby podzielili się z nami świadectwem spotkania z Liturgią.

Misterium – Liturgia – Życie (POSŁUCHAJ!)

22 marca 2016

… o tym, jak „działa” liturgia. Katecheza ks. Krzysztofa Porosły

12 marca, w wieczór poprzedzający piątą niedzielę wielkiego postu, zainaugurowany został cykl konferencji organizowanych w Krakowskim Seminarium przez Kleryckie Koło Liturgiczne. Celem spotkań jest popularyzacja wiedzy liturgicznej wśród kleryków oraz pogłębianie świadomości roli liturgii, jaką odgrywa w prawdziwie chrześcijańskim życiu.

Dowiedz się więcej →