Głównym celem Kleryckiego Koła Trydenckiego jest zapoznanie alumnów z klasycznym, rzymskim rytem Mszy Świętej, ukazanie jej piękna i głębi; czynimy to pod opieką ks. Wojciecha Grygiela FSSP, który współpracuje z Kołem już od wielu lat.

W czasie naszych spotkań podejmujemy także tematy dotyczące np. relacji między stanem sprzed Soboru a stanem po Soborze, poznajemy zalety i wady reformy liturgicznej itp. – to wszystko po to, aby nasze rozumienie liturgii było głębsze, a ewentualna krytyka konstruktywna.

Nie rezygnujemy z nauki chorału gregoriańskiego, który jest śpiewem własnym Kościoła rzymskiego – staramy się nauczyć przynajmniej podstawowych Mszy i pieśni na dany okres liturgiczny.

Co jakiś czas organizujemy wyjścia na Mszę świętą w klasycznym rycie rzymskim (najczęściej jest to Missa sollemnis) do Kościoła św. Krzyża w Krakowie: w takiej uroczystości może uczestniczyć każdy, kto tylko chce.