redakcjantlW naszym seminarium aktywnie działa grupa kleryków zajmująca się redakcją wewnątrz-seminaryjnego pisma NTL – NOVUM TEMPUS LIBERUM, kontynuującego przedwojenną seminaryjną tradycję.

NTL ukazuje się średnio raz na dwa miesiące. Nie jest to gazeta czy kronika opisująca bieżące sprawy seminaryjne – swoją tematyką obejmuje sprawy bardziej ogólne – związane z teologią, formacją kapłańską, życiem Kościoła itp., ale też z rożnymi problemami obecnymi w publicznej dyskusji – z uwzględnieniem tego, że przekaz jest skierowany do konkretnej grupy osób jakimi są klerycy. Zawiera informacje kształtujące opinię seminarzystów na dany temat, jednocześnie pozwalając podzielić się własnymi świadectwami i refleksjami dotyczącymi spraw wiary, powołania. Są też w nim obecne osoby z poza środowiska seminaryjnego. Bardzo często zamieszczamy wywiady z różnymi, znaczącymi osobami z poza seminarium np. księżmi, biskupami, działaczami społecznymi.

Praca redakcji odbywa się na wspólnych spotkaniach, najczęściej co miesięcznych, na których dokonuje się podziału nowych obowiązków i podsumowuje dotychczasowe efekty pracy. Obowiązkiem redaktora jest poprawienie i opracowywanie artykułów otrzymanych od kleryków oraz pisanie własnych tekstów.

Praca w redakcji daje niesamowitą satysfakcję. Jest odskocznią od monotonii dnia codziennego, bardzo rozwija kreatywność – szczególnie własne umiejętności pisarskie, oraz pozwala aktywnie włączyć się w życie seminarium.