W Seminarium Duchownym istotnym elementem, który staramy się rozwijać jest formacja ludzka. Pomaga nam w tym sport, a szczególnie piłka nożna. Dlatego i nasze Seminarium posiada swój zespół piłkarski. Bierzmy udział w wielu turniejach na arenie ogólnopolskiej (Mistrzostwa Polski Wyższych Seminariów Duchownych); krakowskiej (Liga Krakowskich Seminariów Duchownych, Turniej Rektora WSD AK); wewnętrznej (Turniej rocznikowy, Turniej regionalny) oraz podczas różnego rodzaju turniejów charytatywnych, w których staramy się pomóc innym. Pragniemy ukazać, że również dobrze się bawiąc i rywalizując można oddawać cześć Bogu.