„mówienie o Panu Jezusie stało się „obciachem”…”

img_5684Uroczystymi Nieszporami, którym przewodniczył ks. bp. Grzegorz Ryś, zakończyło się Sympozjum Naukowe Drogi Wiary. W kaplicy Wyższego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej zgromadzili się klerycy, studenci, prelegenci, i moderatorzy sekcji. W nieszporach uczestniczył także ks. Franciszek kardynał Macharski.

Słowo wstępne wygłosił ks. Stanisław kardynał Dziwisz, podkreślając, że sympozjum wpisuje się w przeżywany w Kościele Rok wiary. Wyraził przy tym nadzieję, że przyniesie ono błogosławione owoce. Stwierdził również: „Cieszę się bardzo z tego studenckiego sympozjum naukowego, jakie zorganizowaliście (…). Jest to już kolejne spotkanie z serii sympozjów studenckich. Refleksja nad naszą wiarą wydaje się tym bardziej dziś uzasadniona w kontekście wszechobecnych mediów, które spychają sprawy wiary do sfery prywatnej człowieka, a mówienie o Panu Jezusie w życiu prywatnym człowieka stało się mówiąc językiem współczesnej młodzieży tak zwanym „obciachem”, to znaczy rzeczą wstydliwą i kompromitującą nowoczesnego człowieka.

Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej homilii na rozpoczęcie Roku Wiary podkreślił, że we współczesnym świecie doświadczamy szczególnej pustyni, charakteryzującej się zanegowaniem wszelkich wartości. Wychodząc od tego doświadczenia pustyni i pustki ideowej tym bardziej widzimy potrzebę wiary, pragnienie Boga, jako ostatecznego sensu życia.

Św. Edyta Stein, odczytując na nowo św. Tomasza z Akwinu, mówiła o trzech drogach wiary prowadzących do Boga. Pierwsza jest drogą wiary naturalnej będącej owocem zachwytu nad całym kosmosem i naturą. Z tego zachwytu rodzi się pytanie o Tego, który jest Stwórcą człowieka i świata. Odpowiedź na to pytanie prowadzi do odkrycia Boga. Druga droga do Boga polega na przyjęciu Dekalogu – dziesięciu Bożych przykazań, w których została zawarta Boża mądrość. Człowiek, który wchodzi na tę drogę, odkrywa Boga, który podzielił się z człowiekiem wszystkimi darami: życiem, rozumnością, wolnością i zdolnością kochania. Trzecia droga wiary jest najtrudniejsza, ponieważ polega na całkowitym powierzeniu Bogu swojego losu – na dobre i na złe. Jest to droga pójścia ponad przepaścią ze świadomością, że Bóg nie pozwoli nam zginąć.  Droga „wiary ciemnej”, jak pisał św. Jan od Krzyża, analizowany przez młodego księdza Karola Wojtyłę, polega na zupełnym zaufaniu Bogu i oddaniu w jego ręce swojego życia. Bł. Jan Paweł II uczynił to idąc drogą Maryi, wypowiadając codziennie Totus Tuus – Cały Twój.

Niech te słowa bł. Jana Pawła II towarzyszą wam drodzy Studenci w czasie tych dwóch dni kroczenia po drogach wiary i odkrywaniu różnych aspektów wiary”.

Podsumowując przebieg Sympozjum ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk zaznaczył, że nie jest ono finałem rozważań o wierze. Wydarzenie przygotowane prawie od roku nie może się zakończyć się jednego dnia. Powinno być impulsem do dalszych rozważań i swego rodzaju zatrzymaniem się na chwilę, nabraniem sił, prze dalszą drogą wiary. Z kolei ks. prof. dr hab. Roman Pindel, rektor WSD Archidiecezji Krakowskiej oceniając organizację oraz samo sympozjum porównał je do giganta, który powstał na ramionach zeszłorocznego sympozjum.

Okazji do zastanowienia dostarczały przede wszystkim prezentacje referatów. Pierwszego dnia swoje przemyślenia przedstawiali studenci w ramach sekcji filozoficznej, psychologicznej i nauk społecznych. Natomiast teologii poświęcony był dzień drugi. Poruszano zagadnienia z biblistyki, patrologii, duchowości, a także teologii fundamentalnej i teologii sztuki.

Warto zaznaczyć, że prezentacje referatów transmitowało przez internet Studenckie Radio Bonus. Ponadto organizatorzy zapewnili bieżącą informację w dla śledzących przebieg Sympozjum na Twitterze.

Rodzące się pytania można było rozwiać w czasie paneli dyskusyjnych. Rozmowy bywały burzliwe, czasem gwałtowne. Niektóre przynosiły konkretne wnioski dla praktyki duszpasterskiej. Inne znów rodziły więcej pytań niż odpowiedzi. Panele dyskusyjne podsumowano na wspólnym zebraniu w Auli. Było to zadanie dla moderatorów, którzy wykazywali się elokwencją i wspaniałą pamięcią. Poszczególne sekcje i panele dyskusyjne prowadzili: o. prof. dr hab. Jan Kłoczowski, dr hab. Małgorzata Duda, ks. dr hab. Jan Machniak, ks. dr Robert Woźniak, ks. dr Marek Gilski, dr Marek Kita, ks. dr Marcin Cholewa.

Spotkanie cieszyło się zainteresowaniem ludzi młodych. Wiele osób skorzystało z możliwości internetowej rezerwacji miejsc. Dotyczyło to zarówno prezentacji referatów, jak również paneli dyskusyjnych i okazało się pomocne.

Należy także, podkreślić zainteresowanie sympozjum przez wielu hierarchów krakowskiego kościoła. Obrady Sympozjum śledzili ks. Marian kardynał Jaworski, bp Jan Szkodoń, bp Jan Zając oraz ks. infułat Bronisław Fidelus – wikariusz generalny.

Po odczytanym liście JM. Ks. dr hab. Władysława Zuziaka, prof. UPJPII – rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przez ks. prof. dr hab. Macieja Ostrowskiego – prorektora UPJPII, wykład wprowadzający zaprezentował JM. prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak – rektor Politechniki Krakowskiej, dzieląc się własnym przeżywaniem wiary i cennymi obserwacjami duszpasterskimi.

Organizatorzy zadbali także o udokumentowanie pracy Sympozjum. Niebawem ukażą się nagrania z prezentacji referatów. Trwają też prace nad posympozjalną publikacją.