Obłóczyny

NagłówekJest taki dzień w życiu kleryka, w którym to, co wewnętrzne staje się zewnętrzne, a jest nim moment przyjęcia stroju duchownego, sutanny – czarnego długiego płaszcza z guzikami i koloratką. Jest to dzień, który jest przez wielu wyczekiwany. Tym dniem dla trzeciego rocznika bł. księdza Jerzego Popiełuszki była niedziela 12 maja. Był on poprzedzony dziewięciodniową nowenną do naszego rocznikowego patrona.

Sama uroczystość była wewnątrzseminaryjna, którą poprzedził tradycyjny obrzęd obcinana krawatów przez starszych kolegów. To nieco zabawny, ale bardzo wymowny zewnętrzny znak, że kończy się pewien etap w życiu młodego człowieka, i od tego czasu już będzie nosił strój kapłański: znak przynależność do Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. Znak, który niejednokrotnie gryzie się z współczesnym światem i tym, co proponuje współczesna kultur.

Po tym akcie, nastąpiło przywdzianie po raz pierwszy sutanny, jak wcześniej starsi koledzy nie zawiedli i pomogli każdemu w przywdzianiu tego stroju. Wszyscy w sutannach z roku III udali się do kaplicy Miłosierdzia Bożego na słuchanie Słowa Bożego, poświęcenie sutanny i adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Następnie wszyscy udali się do kaplicy Serca Pana Jezusa na wspólne uroczyste nieszpory pod przewodnictwem księdza rektora. Cała uroczystość zakończyła się gratulacjami przełożonych, starszych kolegów i braci z rocznika. Przyjęciu sutanny towarzyszyło wiele radości i życzliwości braci.

Było to ogromne przeżycie dla każdego z nas. Teraz należy nauczyć się jeszcze chodzić po schodach, co na początku nie jest łatwe. I z radością świadczyć o Jezusie Chrystusie wszystkim spotkanym ludziom, dzielić się z nimi miłością, którą otrzymujemy od Jezusa Dobrego Pasterza.

kl. Kamil Szydłowski, rok III

GALERIA