Osoby pragnące wstąpić do naszego seminarium i rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne zgłaszają się osobiście, składają potrzebne dokumenty i odbywają rozmowy z rektorem i ojcem duchownym.

Warunki przyjęcia

Podstawowym warunkiem jest łaska powołania do kapłaństwa i celibatu. Rozeznanie powołania opiera się na wewnętrznym pragnieniu służby Bogu i ludziom oraz na posiadaniu zdolności koniecznych do podjęcia formacji i posługi kapłańskiej. Zdolności o których mowa to:

 1. Zdolności duchowe – miłość Boga i drugiego człowieka, duch braterstwa, zdolność zaparcia się siebie, doświadczona czystość, odpowiedzialność za Kościół, gorliwość apostolska i misyjna,
 2. Zdolności moralne – szczerość, dojrzałość uczuciowa, wierność obietnicom, troska o sprawiedliwość, duch przyjaźni, wolności, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność współpracy,
 3. Zdolności intelektualne – umiejętność stosowania słusznej i zdrowej oceny, uzdolnienia pozwalające do odbycia wyższych studiów filozoficzno-teologicznych,
 4. Zdrowie psychiczne i fizyczne,
 5. Dobra intencja – podjęcie zadań kapłańskich z pobudek religijnych,
 6. Wolność w wyborze powołania,
 7. Wewnętrzne przekonanie o wezwaniu przez Boga.

Terminy rekrutacji
Rekrutacja 2020/21

Terminy rekrutacji na rok formacyjny 2021/22 pojawią się w stosownym czasie, prosimy o cierpliwość!

Termin lipcowy (zakończony)

1. Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna

Archidiecezja Krakowska

 • do 2 lipca – złożenie dokumentów i rozmowa z Ks. Przełożonym (WSD, Kraków, ul. Podzamcze 8)

Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • do 1 lipca – złożenie dokumentów w kurii i rozmowa z Ks. Biskupem Ordynariuszem
 • 2 lipca – rozmowa z Ks. Wicerektorem (Kuria Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej przy ul. Żeromskiego 5-7)

2. Egzaminy (Dla obu diecezji)

 • 3 – 4 lipca 2020 o godzinie 10:00 (Kraków, ul. Podzamcze 8)

Termin wrześniowy (zakończony)

1. Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna

Archidiecezja Krakowska

 • do 10 września – złożenie dokumentów i rozmowa z Ks. Przełożonym (WSD, Kraków, ul. Podzamcze 8)

Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • do 9 września – złożenie dokumentów w kurii i rozmowa z Ks. Biskupem Ordynariuszem
 • 10 września – rozmowa z Ks. Wicerektorem (Kuria Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej przy ul. Żeromskiego 5-7)

2. Egzaminy (Dla obu diecezji)

 • 11 – 12 września 2020 o godzinie 10:00 (Kraków, Podzamcze 8) – rekrutacja w Seminarium

Program rekrutacji w Seminarium przewiduje:

 • test pisemny dotyczący wiedzy katechizmowej z zakresu szkoły średniej
 • test sprawności psychologicznej
 • rozmowa kwalifikacyjna w oparciu o podane tezy
 • ostateczna decyzja przyjęcia do Seminarium.

(Obowiązuje strój galowy)

Potrzebne dokumenty

 1. Własnoręcznie napisane podanie
 2. Życiorys
 3. Świadectwo maturalne (oryginał)
 4. Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 5. Aktualna metryka chrztu świętego i świadectwo bierzmowania
 6. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców
 7. Opinia Księdza Proboszcza i katechety
 8. Świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia studiów (wystawia lekarz pierwszego kontaktu)
 9. Dwie fotografie (format legitymacyjny, w garniturze, w jasnej koszuli z krawatem)

Test i rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci będą pisać test i odbędą rozmowę kwalifikacyjną obejmującą zakres wiadomości katechetyczno-teologicznych na poziomie szkoły średniej.  Tezy egzaminacyjne zostaną podane kandydatom w momencie składania dokumentów. W przygotowaniu się proponowana jest lektura następujących pozycji:

 1. Katechizm Kościoła Katolickiego, wydanie drugie poprawione, Poznań 2002.
 2. Youcat: Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, tłum. M. Szczepaniak, Częstochowa 2011.
 3. Być chrześcijaninem dziś: teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1992.