Kleryckie Koło Misyjne działa w naszym Seminarium już od dawna. Zadaniem koła jest między innymi poznawanie życia misyjnego Kościoła, ale przede wszystkim modlitwa w tej intencji. Co tydzień członkowie koła oraz chętni klerycy odmawiają tzw. różaniec misyjny, podczas którego odmawiane są dziesiątki różańca w innych językach (np. po angielsku, rosyjsku), a także koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji misji.

Koło Misyjne organizuje również spotkania z misjonarzami w seminarium, podczas którego każdy kleryk może lepiej poznać charakterystykę misji w świecie. Podczas wakacji członkowie Koła wyjeżdżają na modlitewne spotkania misyjne oraz za granicę, aby z bliższa poznać pracę duszpasterską w innych krajach, gdzie posługują Polacy (np. w Rumunii).