Szanowni Państwo        

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w Studenckiej Sesji Naukowej organizowanej pod hasłem „Święci na nasze czasy”. 

Organizatorami sesji jest Koło Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej oraz Katedra Charytologii, Mariologii i Sakramentologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 

Zaproszenie jest skierowane do studentów, którzy mają aktywny status studenta którejkolwiek z polskich uczelni wyższych i nie posiadają stopnia naukowego doktora. 

Celem sesji naukowej jest prezentacja aktywności badawczej studentów teologii oraz dyscyplin pokrewnych w Polsce, wymiana poglądów, doświadczeń i praktycznej wiedzy.

Wszystkie referaty muszą bezpośrednio dotyczyć tematu sesji: Święci na nasze czasy”, a więc takich obszarów badawczych w ramach teologii, jak: 

  • biblijny fundament nauki o świętości
  • papieskie nauczanie o świętości
  • historia i teologia kultu świętych
  • historia, życie i nauczanie świętych (hagiografia), którzy mogą być wzorem życia chrześcijańskiego na nasze czasy
  • przykłady współczesnych świętych (mniej lub bardziej znanych), świętych z sąsiedztwa (jeszcze niebeatyfikowanych)
  • teologia moralna i teologia duchowości na temat świętości

Referaty mogą dotyczyć również zagadnień filozoficznych, kulturowych, socjologicznych oraz nauk o rodzinie. Dopuszczalne są również referaty interdyscyplinarne, o ile bezpośrednio dotyczą tematu sesji. Szczególnie zapraszamy do refleksji nad życiem świętych i błogosławionych krakowskich. 

Sesja naukowa odbędzie się we wtorek 14 maja 2024 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej (ul. Podzamcze 8, Kraków).

Rejestracji uczestnictwa oraz przesłania zgłoszeń prac wraz ze streszczeniami należy dokonać w terminie do 10 marca 2024 r.

Komisja naukowa spośród zgłoszeń wybierze 9, które zostaną wygłoszone w czasie sesji oraz opublikowane w monografii. Ponadto Komisja naukowa może wybrać spośród zgłoszeń takie, które zostaną zaproszone do opublikowania artykułu w monografii, ale bez możliwości przedstawiania referatu w czasie sesji naukowej. 

Zgłoszenie do udziału w sesji oznacza równocześnie zobowiązanie się do przygotowania w terminie artykułu, który zostanie opublikowany w monografii, o ile zgłoszenie zostanie przyjęte przez komitet organizacyjny sesji. 

Gotowe artykuły należy przesłać na adres mailowy (kleryckiekolonaukowe@upjp2.edu.pl) w terminie do 14.05.2024 r. (nie później). 

Rozdział w monografii (Wydawnictwo Scriptum) zgodnie z obowiązującymi zasadami posiada 20 pkt.

Formularz elektroniczny zgłoszenia oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://seminarium-krakow.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Ks. dr Krzysztof Porosło, opiekun naukowy sesji

Klerycy WSD AK