19 grudnia 2019 roku w naszym krakowskim seminarium miało miejsce admissio, które w pewnym sensie można odnieść do rozpoczęcia okresu „narzeczeństwa” kleryka z Bogiem i Kościołem. Otrzymało je dziewięciu kleryków V roku (w tym sześciu z archidiecezji krakowskiej – Krzysztof Borys, Wojciech Leśniak, Marek Malec, Wojciech Mikołajek, Dawid Werner, Bartłomiej Znaleźniak i trzech z diecezji bielsko-żywieckiej – Wojciech Kamiński, Maciej Pawlik, Paweł Stawarczyk).

Admissio (z łac. przyjęcie, dopuszczenie) – alumn zostaje dopuszczony do następnego etapu formacji, którego zwieńczeniem będą święcenia diakonatu. Poprzedzony jest on zebraniem świadectwa o kandydatach od przełożonych, profesorów i innych, którzy nas znają, o zdatności do przyjęcia posługi. Jest obrzędem, w którym kandydat-kleryk V roku na imienne wezwanie biskupa, wobec wspólnoty Kościoła, wyraża chęć bezpośredniego przygotowania się do przyjęcia święceń diakonatu, poprzez kształtowanie życia duchowego i wiernego służenia Chrystusowi i Jego Mistycznemu Ciału – Kościołowi.

Obrzęd dokonał się w obecności biskupa podczas Mszy Świętej. Tradycją naszego krakowskiego seminarium jest, by uroczystości tej, która odbywa się przed Bożym Narodzeniem, przewodniczył biskup Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej. Święcenia diakonatu są uwieńczeniem tego okresu i będą miały miejsce 8 maja 2020 roku
w Krakowie dla archidiecezji krakowskiej i w Skoczowie dla diecezji bielsko-żywieckiej.

Na czas przygotowania się do godnego i wiernego przyjęcia święceń diakonatu prosimy o modlitwę w intencji kandydatów do święceń, a św. Józefowi Oblubieńcowi, Patronowi naszego rocznika, powierzamy wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców, dzięki którym możemy formować się na drodze do kapłaństwa służebnego.

Boże, wysłuchaj naszej modlitwy i w swojej ojcowskiej dobroci pobłogosław tych, którzy pragną oddać się na służbę Tobie i Twojemu ludowi. Spraw, niech wytrwają w powołaniu, aby zjednoczeni przez szczerą miłość z Chrystusem Kapłanem, zdołali godnie podjąć apostolską posługę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zapraszamy do obejrzenia vloga z wydarzenia:

kl. Wojciech Kamiński, fot. kl. Jakub Polak