Dzień otwarty

Seminarium nie jest budynkiem ogólnie dostępnym. Sytuacja ta zmienia się diametralnie podczas dnia otwartego – na jeden dzień w roku wszystkie drzwi zostają otwarte, a każdy kto tylko ma ochotę może przyjść i zobaczyć seminarium od środka. Podczas zwiedzania można się zapoznać ze szczegółami formacji intelektualnej i duchowej przyszłych księży, historyczną spuścizną naszego seminarium, a także planem i ciekawostkami z codziennego życia kleryków. Wszystko to jest ułatwiane poprzez liczne ekspozycje i galerie tworzone specjalnie z okazji dnia otwartego, oraz przez kleryków posługujących w roli przewodników. Na dzień otwarty zapraszamy zawsze na wiosnę. Goście w tym dniu mogą także uczestniczyć w Eucharystii, posłuchać konferencji ojca duchownego, oraz uwielbić Boga podczas koncertu zespołu muzycznego.

Rekolekcje po męsku

Rekolekcje dla młodych mężczyzn są doskonała okazją, aby zobaczyć, jak wygląda seminarium i zapoznać się z życiem alumnów. Czas rekolekcyjny pozwala skupić się przed podjęciem ważnych, życiowych decyzji. Na program rekolekcji składa się: wspólna Eucharystia, modlitwa, praca w grupach, spotkania z interesującymi osobami, odpowiedzi na trudne pytania i ciekawe dyskusje. Rekolekcje odbywają się w dniach od 27 do 30 grudnia Jeżeli zdecydujesz się na te rekolekcje, zabierz ze sobą Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, notatnik oraz coś do pisania. Nie ma potrzeby abyś zabierał ze sobą śpiwór czy pościel, wszystko mamy na miejscu. Program jest intensywny – nie ma czasu na nudę.

Niedziela Powołań

W ramach działań powołaniowych naszego seminarium dwa razy do roku odbywa się tzw. „Niedziela Powołań”. Klerycy i diakoni udają się do parafii dwóch wybranych dekanatów swoich diecezji i tam uczestniczą w Mszach świętych, podejmą asystę, spotykają się z grupami parafialnymi, dzielą swoim świadectwem i modlą z wiernymi o powołania. Spotkania mają na celu nie tylko zaprezentowanie życia w seminarium i pomoc rozważającym drogę kapłaństwa, lecz przede wszystkim wspólną refleksję nad tym, że każdy z nas powinien odkrywać w życiu to, do czego wzywa go Bóg.

Dodatkowa Niedziela Powołań w parafii

Powołanie rodzi się w spotkaniu – Nowy Testament w 3/4 składa się z listów apostolskich będących żywym świadectwem doświadczenia wiary – i właśnie to świadectwo pomaga otworzyć się bliźniemu na rzeczywistość łaski.                                                                                           

Jako wspólnota seminaryjna chcemy wesprzeć wysiłki troski duszpasterskiej o powołania wychodząc poza podejmowaną dotąd formę „Niedzieli Powołań” w wyznaczonych dekanatach. Widzimy potrzebę zintensyfikowania tych dni modlitw o powołania, gdyż wedle przyjętej kolejności dekanatów „Niedziela Powołań” przypada –   mniej więcej – raz na 8 lat. Można ten czas skrócić i na zaproszenie Księdza Proboszcza możemy przybyć do parafii w uzgodnionym terminie roku formacyjnego, kiedy to klerycy są w seminarium i mogą przybyć, aby podzielić się świadectwem powołania, a także animować modlitwę ze wspólnotą parafialną o dar powołań.