Nadzieja wierzącego nie jest oczywista dla wszystkich. W swoim życiu z pewnością spotkaliśmy i spotkamy bardzo wiele osób, które jej nie podzielają. Nie wierzą w Boga, który kocha do szaleństwa, nie wierzą w życie wieczne, w obcowanie świętych ani nic, co dla chrześcijanina jest fundamentem wiary. Czasami jest to – mniej lub bardziej życzliwa – obojętność. Czasami jawna wrogość, podpierana licznymi argumentami. Czasami sami nosimy w sobie głębokie wątpliwości. Jak zawalczyć o chrześcijańską nadzieję?

Czytaj dalej

W przeszłości za wolność ojczyzny Polacy oddawali swoje życie, aby nasze pokolenie mogło żyć w pokoju. W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej coraz częściej jest podejmowany temat wolności. Dążymy do wolności osobistej, społecznej, politycznej, fizycznej. Jak dzisiaj należy rozumieć wolność? I w jaki sposób mogę starać się ją zdobywać?

Czytaj dalej

30 kwietnia 2022

Święty spokój?

Przypatrując się wielu współczesnym katolikom, znamiennym dla naszych czasów wydaje się być postępujący kryzys religijnego znaczenia i przeżywania różnego rodzaju świąt. Jest on niejako wynikiem intensywnych przemian cywilizacyjnych. W odpowiedzi na swoiste przewartościowanie dni świątecznych, a szczególnie niedzieli, w kontekście ludzkiego odpoczynku, Jan Paweł II w 1998 roku wydał list apostolski Dies Domini. W czwartym rozdziale tego dokumentu papież, przechodząc od historycznego kontekstu odpoczynku niedzielnego przez jego aspekt teologiczny, kończy na stwierdzeniu, że niedziela dla każdego chrześcijanina powinna być „dies hominis”„dniem człowieka”. Jak właściwie rozumieć powyższe zagadnienie? Czy w czasach powszechnej relatywizacji wartości odpoczynku w dni świąteczne, można te dni jeszcze należycie przeżywać i celebrować?

Czytaj dalej

Obrazy przedstawiające zmartwychwstanie bardzo często zatrzymują naszą uwagę na postaci Jezusa, który w blasku światła wychodzi z grobu, ukazując swoją potęgę i górując nad postawioną strażą. Może istnieć pokusa, że doświadczenie zmartwychwstania będzie dla nas właśnie takie – potężny Bóg wychodzi  grobu, triumfuje nad swoimi wrogami, zawstydza wątpiących i domaga się czci. Pierwsze dni po zmartwychwstaniu mówią jednak ogromnie dużo o Jezusie i o Jego relacji do uczniów (a więc także do nas). I okazuje się, że obraz Zmartwychwstałego jest zupełnie inny…

Czytaj dalej

Od kilku tygodni, gdy coraz bliżej do Wielkanocy, powracają do mnie niczym bumerang słowa świętego Pawła skierowane do Koryntian w obronie prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa. „Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach” (1 Kor 15, 17) – przekaz mocny, ale streszczający wagę tego najważniejszego wydarzenia w dziejach świata. W mojej i Twojej historii.

Czytaj dalej

9 kwietnia 2022

Nasze drogi krzyżowe

Wielki Post to okres wzmożonej refleksji nad kruchością życia, dlatego u jego zakończenia, a zarazem u progu Triduum Paschalnego – w szczególny sposób naznaczonego męką i śmiercią Pana Jezusa – nie można uniknąć tematu cierpienia. Jest ono odwiecznie wpisane w egzystencję człowieka, lecz dzisiaj jakbyśmy zdawali się rugować je z naszej świadomości, nie dostrzegając ludzi doświadczonych bólem fizycznym lub psychicznym. Mimo powszechności cierpienia wolimy nie zwracać na nie uwagi, karmiąc się raczej wyretuszowanymi treściami z portali internetowych albo telewizji, gdzie nie ma miejsca na coś, co odbiega od ogólnie przyjętych wartości estetycznych, kanonów piękna czy zdrowia. A przecież w każdej chwili może ono dotknąć, bezpośrednio lub pośrednio, również nas…

Czytaj dalej