Święta Matka Teresa z Kalkuty, kończąc rozmowę z uśmiechem na twarzy, często dawała swoją wizytówkę. Na karteczce nie było adresu e-mail, numeru telefonu, a jedynie następujące słowa jako wezwanie do samodzielnej refleksji: „owocem milczenia jest modlitwa, owocem modlitwy jest wiara, owocem wiary jest miłość, owocem miłości jest służba, owocem służby jest pokój”. Czytaj dalej

10 czerwca 2022

Po trzykroć nadzieja

Trójca Święta, Najświętsza, Przenajświętsza: Ojciec, Syn i Duch Święty. Codziennie wzywamy tak Boga w modlitwie, poczynając od znaku krzyża. Ale jak to zrozumieć? Trzeba to powiedzieć od razu: w pełni się nie da – tu i teraz, w tym życiu. Wierzymy, że w wieczności będzie inaczej. To jednak nie zwalnia nas od czegoś bardzo ważnego, czyli czerpania – niczym ze źródła – z prawdy o Bogu, który nie jest okrutnym władcą grożącym palcem, ale był i pozostanie Miłością. Czytaj dalej
Do naszego rozwoju potrzebujemy relacji, stworzeni jesteśmy bowiem na podobieństwo Boga, który jest Wspólnotą Trzech miłujących się Osób. Być człowiekiem spełnionym oznacza być człowiekiem żyjącym we wspólnocie, tworzącym relacje – te zaś potrzebują czasu i wytrwałości, o co dzisiaj coraz ciężej. Pragniemy miłości, lecz niekiedy nie dajemy czasu na jej rozwój.  Czytaj dalej
Nadzieja jest bardziej niż prawdziwa, nie dlatego, iż mówi nam, że istnieją trudności, ale że uświadamia, iż trudności można pokonać. „Tą wielką nadzieją może być jedynie Bóg, który ogarnia wszechświat, i który może nam zaproponować i dać to, czego sami nie możemy osiągnąć”, jak mówi Benedykt XVI. Czytaj dalej
Nadzieja wierzącego nie jest oczywista dla wszystkich. W swoim życiu z pewnością spotkaliśmy i spotkamy bardzo wiele osób, które jej nie podzielają. Nie wierzą w Boga, który kocha do szaleństwa, nie wierzą w życie wieczne, w obcowanie świętych ani nic, co dla chrześcijanina jest fundamentem wiary. Czasami jest to – mniej lub bardziej życzliwa – obojętność. Czasami jawna wrogość, podpierana licznymi argumentami. Czasami sami nosimy w sobie głębokie wątpliwości. Jak zawalczyć o chrześcijańską nadzieję? Czytaj dalej
W przeszłości za wolność ojczyzny Polacy oddawali swoje życie, aby nasze pokolenie mogło żyć w pokoju. W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej coraz częściej jest podejmowany temat wolności. Dążymy do wolności osobistej, społecznej, politycznej, fizycznej. Jak dzisiaj należy rozumieć wolność? I w jaki sposób mogę starać się ją zdobywać? Czytaj dalej