Wszyscy jesteśmy powołani do świętości, do pójścia za Jezusem. W sposób szczególny Chrystus zaprasza niektóre osoby, aby świętość realizowały poprzez służbę kapłańską. Bliskość Jezusa w sprawowanych sakramentach, służba Kościołowi i bycie narzędziem Boga obiecuje szczególne szczęście, jakiego nie jest w stanie dać świat.

Nasze duszpasterstwo ma za zadanie pomóc tym, których Jezus woła do kapłaństwa. Przez organizowane dni skupienia, rekolekcje, akcje powołaniowe, głoszone świadectwa i codzienną modlitwę pragniemy rozpalić płomyk powołania tlącego się w sercach. Mimo rozeznanego powołania do seminarium, wciąż pytamy się Boga o nasze kapłaństwo. Dzięki temu łatwiej nam zrozumieć problemy, na które może napotkać młody człowiek w swoim powołaniu. Warto z nami porozmawiać!

Nie lękajmy się odpowiedzieć Chrystusowi, który w swojej miłości już na nas czeka!

Matko Najświętsza, wychowawczyni powołań kapłańskich, módl się za nami!

Zapraszamy do kontaktu

Duszpasterstwo Powołaniowe

e-mail: powolania.wsdak@gmail.com

Czekamy na CIEBIE!