„Ty pójdź za Mną!”
(J 21, 22b)

Wszyscy jesteśmy powołani do świętości, do pójścia za Jezusem. W sposób szczególny Chrystus zaprasza niektóre osoby, aby świętość realizowały poprzez służbę kapłańską. Bliskość Jezusa w sprawowanych sakramentach, służba Kościołowi i bycie narzędziem Boga obiecuje szczególne szczęście, jakiego nie jest w stanie dać świat.

Nasze duszpasterstwo ma za zadanie pomóc tym, których Jezus woła do kapłaństwa. Przez organizowane dni skupienia, rekolekcje, akcje powołaniowe, głoszone świadectwa i codzienną modlitwę pragniemy rozpalić płomyk powołania tlącego się w sercach. Skład duszpasterstwa stanowią klerycy naszego seminarium oraz diecezjalny duszpasterz powołań ks. Dawid Leśniak. Mimo rozeznanego powołania do seminarium, wciąż pytamy się Boga o nasze kapłaństwo. Dzięki temu łatwiej nam zrozumieć problemy, na które może napotkać młody człowiek w swoim powołaniu. Warto z nami porozmawiać!

Nie lękajmy się odpowiedzieć Chrystusowi, który w swojej miłości już na nas czeka!

Matko Najświętsza, wychowawczyni powołań kapłańskich, módl się za nami!

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli chcesz porozmawiać, podzielić się swoimi wątpliwościami i nurtującymi Cię pytaniami dotyczącymi rozeznawania powołania. W każdej chwili możesz umówić się na spotkanie z ojcem duchownym, Diecezjalnym Duszpasterzem Powołań:

Ks. Dawid Leśniak

e-mail: daritajemnica@gmail.com

Jeśli masz pytania organizacyjne dotyczące życia w seminarium, dni skupienia, rekolekcji napisz do nas:

Duszpasterstwo Powołaniowe

e-mail: powolania.wsdak@gmail.com

Czekamy na CIEBIE!