Top Hit
Codzienne spotkania z Ewangelią

Top Hit to inicjatywa grupy biblijnej kleryków naszego seminarium, która powstała 1 marca 2020 roku. Codziennie na platformie Spotify wszyscy zainteresowani mogą usłyszeć komentarze do Ewangelii dnia, przygotowywane przez alumnów z różnych lat formacji.

Projekt powstał, aby pomóc usłyszeć Najważniejszy Głos, który jest top hitem od ponad 2000 lat! Autorzy mają nadzieję, że dzięki tej inicjatywie Słowo Boże będzie nabierało mocy w życiu młodych ludzi i w Jego świetle będą podejmowane ważne, życiowe decyzje.

Poprzez tę działalność medialną alumni każdego dnia chcą dzielić się słowem mówionym – przemyślanym i przemodlonym. Chcą, aby to było słowo, które wzajemnie uszczęśliwia, umacnia, daje nadzieję, ale też staje się źródłem osobistych pytań i refleksji nad swoją wiarą
i powołaniem. Nie przypadkiem Bóg przemówił do nas za pomocą Słowa, które później stało się Ciałem. Nasz Mistrz z Nazaretu swoim życiem na ziemi wielokrotnie przypominał, że: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”, wskazując jednocześnie na Słowo, jako najpiękniejszy dar umożliwiający owocną komunikację.

Pozwólmy Słowu Boga zamieszkać w naszych sercach. Każdego dnia stańmy się ludźmi Słowa – wpisanymi w Słowo i niosącymi Słowo!