Biblioteka WSD AK jest biblioteką wewnętrzną, przeznaczoną dla potrzeb alumnów i diakonów Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Biblioteka nie wypożycza książek osobom spoza seminarium. Czytelnikom spoza seminarium biblioteka udostępnia materiały wyłącznie na miejscu.

KATALOG ONLINE – FIDES

KATALOG ONLINE – NUKAT

Uwaga!
Katalog on-line nie obejmuje całości księgozbioru, lecz jego większą część. Baza czasopism jest nadal w opracowaniu i nie jest widoczna w katalogu. Pełna informacja na temat dostępności poszukiwanych publikacji jest udzielana bezpośrednio w bibliotece.

Katalog i wypożyczalnia Biblioteki WSD AK figuruje we wspólnym katalogu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, w systemie Koha.

Można dokonywać zamówień i prolongat on-line, po uprzednim uzyskaniu w Bibliotece dostępu do indywidualnego konta użytkownika. W tym celu czytelnicy mogą wysłać e-mail, na adres: biblioteka.wsdkrakow@gmail.com. Zamówienia dotyczą tylko zarejestrowanych czytelników!