Zasady życia wspólnego Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej

Dzień powszedni

 • Wstajemy o godzinie 5:30. Wspólne modlitwy poranne rozpoczynamy w kaplicy o godzinie 6:00. Po nich następuje rozmyślanie i Msza Święta. Po dziękczynieniu wszyscy udajemy się na śniadanie.
 • Czas od godziny 8:00 do 13:00 jest przeznaczony na słuchanie wykładów lub studium indywidualne w pokojach.
 • Anioł Pański i rachunek sumienia o godzinie 13:10. Następnie w ciszy udajemy się na obiad.
 • Codziennie istnieje możliwość przechadzki dla zdrowia i wypoczynku (po obiedzie do godz. 15:00).
 • We wtorki i soboty przechadzka trwa do godziny 16:00. Po świętach wielkanocnych przechadzka sobotnia trwa do godziny 17:45.
 • W środy istnieje możliwość przyjęcia gości w rozmównicy od obiadu do godziny 14:50.
 • Studium indywidualne w pokojach rozpoczyna się punktualnie o godzinie 15:00. Trwa ono do godziny 18:00 z przerwą od 16:30 do 17:00 (we wtorki i soboty od 16:30 do 18:00).
 • Po przyjęciu sutanny w domu i poza domem alumni noszą strój duchowny. Wyjątek stanowią: praca fizyczna, gry sportowe, dłuższe wycieczki, wyjścia do kina.
 • Czas od 18:15 do 18:45 jest przeznaczony na nabożeństwo lub konferencję.
 • Kolację spożywamy o godzinie 18:45.
 • Po kolacji do godziny 20:00 jest czas na wypełnienie dyżurów (ewentualnie w przerwie studium).
 • Godzina od 20:00 do 21:00 poświęcona jest na zajęcia zespołowe (prace wspólne, zebrania, próby, konferencje, modlitwy wspólnotowe poszczególnych roczników) lub studium indywidualne.
 • O godzinie 21:00 odmawiamy wspólnie w kaplicy Apel Jasnogórski i modlitwę na zakończenie dnia. Od tej chwili rozpoczyna się milczenie religijne, które trwa do śniadania.
 • Przestrzegamy ściśle gaszenie świateł o godzinie 22:30

W niedziele i święta

 • Wstajemy o godzinie 6:30. W kaplicy zbieramy się na wspólne modlitwy i rozmyślanie o 7:00.
 • O godzinie 7:30 uczestniczymy we Mszy Świętej, a po niej udajemy się na śniadanie.
 • Na godzinę 10:00 udajemy się na Mszę Świętą do Katedry Wawelskiej (wszyscy, którzy nie mają innych asyst)
 • O godzinie 12:25 gromadzimy się w kaplicy na rachunek sumienie i „Anioł Pański”. Następnie udajemy się na obiad. Po nim przechodzimy do kaplicy, aby odśpiewać hymn „Ciebie Boga wysławiamy”.
 • Istnieje możliwość przyjęcia gości w rozmównicy od obiadu do 17:00.
 • Program popołudniowy w niedziele i święta układamy indywidualnie, pamiętając o świętości Dnia Pańskiego. Przechadzka do godziny 17:00.
 • O godzinie 17:30 gromadzimy się w kaplicy na wspólne nabożeństwo.
 • Kolacja o godzinie 18:00
 • Modlitwy wieczorne są indywidualne.
 • Przestrzegamy ściśle gaszenia świateł o godzinie 22:30.

Naszej własnej odpowiedzialności pozostawiony jest wybór czasu na obowiązujące każdego alumna codzienne czytanie Pisma Świętego i lektury duchowej, adorację Najświętszego Sakramentu i jego nawiedzenie w ciągu dnia, jak również na modlitwę różańcową i inne zalecane praktyki religijne.

Odwiedziny w pokojach składamy kolegom wyłącznie poza czasem studium i okresem milczenia religijnego. Szanujemy pracę, czas oraz skupienie własne i innych, jak też spokojną atmosferę domu.

Utrzymanie porządku w całym Seminarium jest przedmiotem troski wszystkich jego mieszkańców.

Palący alumni mają wytrwale dążyć do odzwyczajenia się od nałogu. Palenie jest możliwe tylko w miejscu do tego wyznaczonym. W trakcie formacji seminaryjnej nie korzystamy z napojów alkoholowych.

Z osobistego telefonu komórkowego oraz z Internetu roztropnie i dyskretnie korzystamy w chwilach wolnych w godzinach 13:3021:00. Nie korzystamy z prywatnego samochodu.