Zasady życia wspólnego Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej

Dzień powszedni

 • Wstajemy o 5:30. Wspólne modlitwy o 6:00. Po nich rozmyślanie i Msza Święta. Po dziękczynieniu o 7:20 udajemy się na śniadanie. (wszystkie posiłki są obowiązkowe i spożywane we wspólnocie).
 • Czas od godziny 8:00 do 13:00 jest przeznaczony na słuchanie wykładów lub studium indywidualne w pokojach.  (Obecność na wykładach jest obowiązkowa).
 • Anioł Pański i rachunek sumienia o godzinie 13:10. Następnie w ciszy udajemy się na obiad.
 • Codziennie istnieje możliwość przechadzki dla zdrowia i wypoczynku (po obiedzie do godz. 15:00). Na przechadzkę można wychodzić pojedynczo.
 • We wtorki i soboty, przechadzka jest obowiązkowo przeznaczona na sport i trwa do godziny 16:00. Po świętach wielkanocnych przechadzka sobotnia do 17:45. Raz w miesiącu w porozumieniu z przełożonym rocznika możliwe jest wyjście do kina do 18:15.
 • W środy istnieje możliwość przyjęcia gości w rozmównicy od obiadu do godziny 14:50.
 • Studium indywidualne w pokojach rozpoczyna się punktualnie o godzinie 15:00. Trwa ono do godziny 18:00 z przerwą od 16:30 do 17:00. (we wtorki i soboty od 16:30 do 18:00)
 • Po przyjęciu sutanny w domu i poza domem alumni noszą strój duchowny. Wyjątek stanowią: praca fizyczna, gry sportowe, dłuższe wycieczki, wyjścia do kina i teatru.
 • Czas od 18:15 do 18:45 jest przeznaczony na nabożeństwo lub konferencję.
 • Kolację spożywamy o godzinie 18:45.
 • Po kolacji do godziny 20:00 jest czas na wypełnienie dyżurów (ewentualnie w przerwie studium).
 • Godzina od 20:00 do 21:00 poświęcona jest na zajęcia zespołowe (prace wspólne, zebrania, próby, konferencje, modlitwy wspólnotowe poszczególnych roczników) lub studium indywidualne.
 • O godzinie 21:00 odmawiamy wspólnie modlitwy na zakończenie dnia. Od tej chwili rozpoczyna się milczenie religijne, które trwa do śniadania. Dla chętnych jest możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu (30 min.).
 • Przestrzegamy ściśle gaszenia świateł o godzinie 22:30.

W niedziele i święta

 • Wstajemy o godzinie 6:30. W kaplicy zbieramy się na wspólne modlitwy i rozmyślanie o 7:00.
 • O godzinie 7:30 uczestniczymy we Mszy Świętej, a po niej udajemy się na śniadanie.
 • Na godz. 10:00 udajemy się na Msze św. do Katedry Wawelskiej (wszyscy, którzy nie mają innych asyst).
 • O godzinie 12:25 gromadzimy się w kaplicy na rachunek sumienia i „Anioł Pański”. Następnie udajemy się na obiad. Po nim przechodzimy do kaplicy, aby odśpiewać hymn „Ciebie Boga wysławiamy”.
 • Program popołudniowy w niedziele i święta układamy indywidualnie, pamiętając o świętości Dnia Pańskiego.
 • Przechadzka do godziny 17:00. Istnieje możliwość przyjęcia gości w rozmównicy od obiadu do 17:00.
 • O godzinie 17:30 gromadzimy się w kaplicy na wspólne nabożeństwo.
 • Kolacja o godzinie 18:00. Modlitwy wieczorne są indywidualne. Gaszenie świateł o godzinie 22:30.

Naszej własnej odpowiedzialności pozostawiony jest wybór czasu na obowiązujące każdego alumna codzienne czytanie Pisma Świętego i lektury duchowej, adorację Najświętszego Sakramentu i jego nawiedzenie w ciągu dnia, jak również na modlitwę różańcową i inne zalecane praktyki religijne.

Odwiedziny w pokojach składamy kolegom wyłącznie poza czasem studium i okresem milczenia religijnego. Szanujemy pracę, czas oraz skupienie własne i innych, jak też spokojną atmosferę domu.

Utrzymanie porządku w całym Seminarium jest przedmiotem troski wszystkich jego mieszkańców.

Palący alumni mają wytrwale dążyć do odzwyczajenia się od nałogu. Palenie jest możliwe tylko w miejscu do tego wyznaczonym w czasie wolnym, poza silentium.  W trakcie formacji nie używamy napojów alkoholowych.

Wstęp do kuchni mają tylko gospodarze i alumni pełniący aktualnie dyżur. Nie ma wstępu do pokoi niezamieszkałych przez alumnów.

Z osobistego telefonu komórkowego oraz z Internetu roztropnie i dyskretnie korzystamy w chwilach wolnych w godzinach 13:30-21:00. Między 21:00 a 13:30 telefony komórkowe zdeponowane są w osobistych szafkach na furcie. Nie korzystamy z prywatnego samochodu.