Kalendarium
rok akademicki 2021/2022

Sierpień

22 – 25 niedziela – środaDIAKONI – Rekolekcje na rozpoczęcie praktyki duszpasterskiej
28.08 – 24.09Praktyka duszpasterska alumnów V roku
28 sobotaUdział w dniu katechetycznym diakonów i alumnów V roku archidiecezji krakowskiej

Wrzesień

4 sobotaDzień katechetyczny diakonów i alumnów V roku diecezji bielsko – żywieckiej
5 niedzielaPielgrzymka do Cieszyna ku czci świętego Melchiora Grodzieckiego (godzina 15:00)
26 niedzielaPrzyjazd alumnów do seminarium (do godziny 17:00)
26 – 30 niedziela – czwartekRekolekcje na rozpoczęcie roku seminaryjnego
30 czwartekPielgrzymka UPJPII do Kalwarii Zebrzydowskiej
Rozpoczęcie roku seminaryjnego w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa

Październik

1 piątekRozpoczęcie zajęć I semestru
3 niedzielaPielgrzymka BŻ do Oświęcimia ku czci świętego Maksymiliana Kolbego
9 – 10 sobota – niedzielaDIAKONI – Dzień skupienia
9 sobotaWyjazdy rocznikowe
16 sobotaUroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
24 niedzielaHołd ku czci świętego Jana z Kęt (Msza Święta w kolegiacie świętej Anny godzina 17:00)

Listopad

1 poniedziałekUroczystość Wszystkich Świętych
2 wtorekWspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Msza Święta z procesją do grobów królewskich w Katedrze Wawelskiej
Msza Święta za zmarłych pracowników naukowych wyższych uczelni miasta Krakowa
7 niedzielaDzień skupienia
14 niedzielaNiedziela powołań
20 sobotaDzień skupienia neoprezbiterów w Hałcnowie
27 sobotaDIAKONI – Spotkanie księży Proboszczów parafii rodzinnych
28 niedzielaDzień skupienia Rodziców alumnów I roku

Grudzień

8 środaUroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Przyjęcie stroju duchownego przez alumnów III roku
10 – 11 piątek – sobotaDIAKONI – Dzień skupienia
19 niedzielaDzień skupienia
20 poniedziałekAdmissio (godzina 17:00)
Wigilia seminaryjna
23 czwartekZakończenie zajęć akademickich
27 – 30 poniedziałek – czwartekRekolekcje dla maturzystów

Styczeń

2 niedzielaPowrót z ferii świątecznych do godziny 20:00
3 poniedziałekRozpoczęcie zajęć po feriach świątecznych
6 czwartekUroczystość Objawienia Pańskiego
9 niedzielaDzień skupienia
11 wtorekPromocje akademickie w kolegiacie świętej Anny (10:00)
31 poniedziałekZakończenie zajęć I semestru

Luty

1 – 10 wtorek – czwartekZimowa sesja egzaminacyjna
6 niedzielaDzień skupienia
11 – 23 piątek – środaPrzerwa międzysemestralna (Zimowa sesja poprawkowa)
23 środaPowrót z ferii zimowych do seminarium
24 czwartekRozpoczęcie zajęć II semestru

Marzec

1 – 5 wtorek – sobotaRekolekcje wielkopostne
5 sobotaNadanie posług lektora i akolity alumnom III i IV roku
6 niedzielaI niedziela Wielkiego Postu
Dzień skupienia Rodziców alumnów III roku
13 niedzielaII niedziela Wielkiego Postu
Dzień skupienia Rodziców alumnów IV roku
16 – 19 środa – piątekDIAKONI – Studium jurysdykcyjne (przyjazd do godziny 15:00)
19 sobotaDIAKONI – Spotkanie rodziców diakonów
20 niedzielaIII niedziela Wielkiego Postu. Dzień skupienia Rodziców alumnów V roku
23 – 25 środa – piątekDIAKONI – Studium jurysdykcyjne (przyjazd do godziny 15:00)
26 sobotaDzień skupienia neoprezbiterów w WSD Kraków
27 niedzielaIV niedziela Wielkiego Postu
30 – 1.04 środa – piątekDIAKONI – Studium jurysdykcyjne (przyjazd do godziny 15:00)

Kwiecień

3 niedzielaIV niedziela Wielkiego Postu
Doba eucharystyczna
10 niedzielaNiedziela Palmowa
13 środaWielka Środa
14 czwartekWielki Czwartek
15 piątekWielki Piątek
16 sobotaWielka Sobota
17 niedzielaUroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – Msza Święta w Katedrze Wawelskiej
Nieszpory w Katedrze Wawelskiej
Wyjazd na ferie świąteczne
23 sobotaPowrót alumnów z ferii świątecznych
24 niedzielaNiedziela Miłosierdzia Bożego
27 – 29 środa – piątekDIAKONI – Studium jurysdykcyjne (przyjazd do godziny 15:00)
29 – 30 piątek – sobotaDIAKONI – Dzień skupienia
30 sobotaRozpoczęcie rekolekcji przed święceniami diakonatu
30.04 – 03.05 piątek – poniedziałekPielgrzymka Hałcnów – Łagiewniki

Maj

3 wtorekNMP Królowej Polski
7 sobotaŚwięcenia diakonatu
8 niedzielaProcesja świętego Stanisława z Wawelu na Skałkę
9 – 12 poniedziałek – czwartekDIAKONI – Przygotowanie do egzaminów magisterskich (przyjazd do godziny 17:00)
12 czwartekDIAKONI – Egzaminy magisterskie
15 niedzielaNiedziela Powołań
21 sobotaDzień otwarty Seminarium
22 niedzielaDzień skupienia
22 niedzielaRozpoczęcie rekolekcji przed święceniami prezbiteratu
28 sobotaŚwięcenia prezbiteratu
29 niedzielaPrymicje

Czerwiec

4 sobotaDzień skupienia w pierwszą rocznicę święceń w WSD Kraków (rocznik św. Józefa)
6 niedzielaPielgrzymka do Skoczowa ku czci świętego Jana Sarkandra
11 sobotaWyjazdy rocznikowe
16 czwartekUroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
19 niedzielaDzień skupienia
20 poniedziałekZakończenie zajęć II semestru
21 wtorekRozpoczęcie sesji egzaminacyjnej
24 piątekOdpust w kaplicy Serca Pana Jezusa (godzina 17:00)
27 poniedziałekMożliwość wyjazdu z Seminarium