Chór

Bardzo ważnym elementem każdego seminarium duchownego jest chór. Także nasze seminarium posiada chór złożony z kleryków I, II i III roku formacji.

Śpiewamy podczas najważniejszych uroczystości życia seminaryjnego. Dwa razy w roku – podczas święceń diakonatu i kapłańskich – nasze głosy ubogacają liturgię sprawowaną w Katedrze Wawelskiej i Katedrze św. Mikołaja w Bielsku – Białej.

Aby móc śpiewem chwalić Pana, przez cały rok uczestniczymy w próbach, podczas których poznajemy nowe pieśni chóralne, czy ćwiczymy chorał gregoriański. Chórem opiekuje się wykładowca muzyki kościelnej w seminarium – ks. dr Krzysztof Kurnik.

Kleryckie Koło Caritas

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” św. Jan Paweł II

Działalność Kleryckiego Koła Caritas jest odpowiedzią na słowa świętego papieża. Pragniemy w naszej działalności dzielić się z innymi tym, co mamy. Podstawową formą naszej działalności jest modlitwa – w każdy poniedziałek gromadzimy się, aby wspólnie odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia w różnych intencjach – zwłaszcza tych, które są nam najbliższe – modlimy się za naszych krakowskich bezdomnych, za konających, tych którzy potrzebują naszej pomocy, jak i za pomyślność i zgodność z wolą Bożą inicjatyw, które podejmujemy.

Członkowie Koła Caritas, a za ich pośrednictwem inni alumni seminarium, mogą podejmować konkretne działania na rzecz ludzi najbardziej potrzebujących.

Jako koło Caritas organizujemy liczne akcje na terenie seminarium, a także włączamy się w działania Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Przykładem działalności naszego koła jest organizowana dwukrotnie w roku akcja krwiodawstwa. Akcja odbywa się w budynku seminarium, lecz jest ogólnodostępna dla każdego, kto tylko pragnie podzielić się cząstką siebie. Współpracujemy z Uniwersytetem Papieskim, aby ta inicjatywa była jak najszerzej rozpowszechniona i nagłośniona. Akcje krwiodawstwa każdorazowo przyciągają sporo osób chcących wspomóc potrzebujących.

Jedną z podstawowych form wsparcia jest także wolontariat w Dziele Pomocy Św. Ojca Pio. Dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki – klerycy chodzą tam, aby wspomóc pracowników i siostry w ich służbie – myjąc naczynia i pracując w kuchni.

Organizowana przez koło adwentowa i wielkanocna zbiórka słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka, zbiórka zakrętek, a także zbiórka odzieży dla bezdomnych, również wpisują się w zakres działalności koła. Poprzez te oraz inne działania, takie jak udział w wyjazdach kolonijnych Caritas, tworzenie programu wychowawczego i przede wszystkim objęcie modlitwą wszystkich dzieł Caritas, koło chce się przyczynić do tego, aby na twarzach wielu osób zagościł uśmiech, a w sercu prawdziwa radość. Jest to część naszej formacji, która w pewien sposób uczy nas wrażliwości na potrzeby ludzi wokół nas, a także czerpania radości z drobnej pomocy, którą możemy okazać innym. Konkretne działania, które podejmujemy i ich efekty – czasem zupełnie niezauważalne – są dla nas próbą realizacji słów św. Jana Pawła II: „to człowiek jest drogą Kościoła”.

Kleryckie Koło Misyjne

Kleryckie Koło Misyjne działa w naszym Seminarium już od dawna. Zadaniem koła jest między innymi poznawanie życia misyjnego Kościoła, ale przede wszystkim modlitwa w tej intencji.

Co tydzień członkowie koła oraz chętni klerycy odmawiają tzw. różaniec misyjny, podczas którego odmawiane są dziesiątki różańca w innych językach (np. po angielsku, rosyjsku), a także koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji misji.

Koło Misyjne organizuje również spotkania z misjonarzami w seminarium, podczas którego każdy kleryk może lepiej poznać charakterystykę misji w świecie. Podczas wakacji członkowie Koła wyjeżdżają na modlitewne spotkania misyjne oraz za granicę, aby z bliższa poznać pracę duszpasterską w innych krajach, gdzie posługują Polacy (np. w Rumunii).

Kleryckie Koło Górskie

Inicjatywa stworzenia KKG powstała w październiku 2019 r. Naszą prośbę o zgodę na powołanie Koła motywowaliśmy chęcią poznania otaczających nas górskich szlaków, pasm i szczytów, co w przyszłości – o ile Bóg da – będzie mogło służyć jako jedna z form duszpasterstwa. Jest to również dla nas forma odpoczynku, aktywności fizycznej i możliwość budowania wspólnoty.

Staramy się organizować wyjście raz w miesiącu w sobotę, która nie będzie kolidowała z seminaryjnym kalendarium. Informacja o wyprawie wraz z listą, na którą mogą wpisać się chętni, pojawia się kilka dni przed planowanym wyjściem.

Opiekunem i kapelanem naszej grupy jest ks. Jerzy Pytraczyk, który towarzyszy nam w czasie wędrówek i odprawia dla nas poranną Mszę Świętą.

Przykładowy plan dnia:

5:00 – wstawanie;
5:30 – Msza Święta w górnej kaplicy;
6:00 – śniadanie i przygotowanie prowiantu na drogę;
6:15 – wyjście na dworzec autobusowy przy Galerii Krakowskiej;
6:45 – odjazd do wcześniej planowanego miejsca.
Powrót około 21:00

Redakcja Novum Tempus Liberum

W naszym seminarium aktywnie działa grupa kleryków zajmująca się redakcją wewnątrz-seminaryjnego pisma NTL – „NOVUM TEMPUS LIBERUM”.

Historia naszego seminaryjnego czasopisma sięga roku 1917, gdy został wydany pierwszy numer „Tempus Liberum” („Czas wolny”). Po wielu wznowieniach i przerwach reaktywowane zostało kilkanaście lat temu pod nazwą „Novum Tempus Liberum” („Nowy czas wolny”) i ukazuje się jako kwartalnik.

NTL ukazuje się średnio raz na dwa miesiące. Swoją tematyką obejmuje sprawy ogólne – związane z teologią, formacją kapłańską, życiem Kościoła itp., ale też z różnymi problemami obecnymi w publicznej dyskusji – z uwzględnieniem tego, że przekaz jest skierowany do konkretnej grupy osób jakimi są klerycy, osoby rozeznające powołanie. Zawiera informacje kształtujące opinię seminarzystów na dany temat, jednocześnie pozwalając podzielić się własnymi świadectwami i refleksjami dotyczącymi spraw wiary i powołania. 

Praca redakcji odbywa się na wspólnych spotkaniach, na których dokonuje się podziału nowych obowiązków i podsumowuje dotychczasowe efekty pracy. Obowiązkiem redaktora jest poprawienie i opracowywanie artykułów otrzymanych od kleryków oraz pisanie własnych tekstów. Praca w redakcji daje niesamowitą satysfakcję. Jest odskocznią od monotonii dnia codziennego, bardzo rozwija kreatywność – szczególnie własne umiejętności pisarskie oraz pozwala aktywnie włączyć się w życie seminarium.