pin up Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. 1. czytanie (Kpł 19, 1-2. 17-18) Przykazania miłości bliźniego Czytanie z Księgi Kapłańskiej Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywiłCzytaj dalej