Tłum szuka Jezusa, aby zaspokoić swój fizyczny głód, ale nie jest to jeszcze postawa wiary. Jezus pomaga ludziom zobaczyć ich prawdziwe oczekiwania a jednocześnie nie odrzuca ich. Przyjmuje ich takimi, jakimi są. Według Jezusa dziełem Boga jest przyjęcie Go z wiarą. Jednocześnie stara się nakierować serca ludzi na głębsze pragnienia duchowe.

Jezus chce być moim pragnieniem. To właśnie w Eucharystii daje nam Siebie. Jezus staje się dla nas chlebem, dającym życie. Adoracja jest nasycaniem się pragnieniem Boga oraz wsłuchiwaniem się w Jego słowa, gdyż Bóg mówi w ciszy. Przyjmowanie Jezusa w Komunii Świętej, staje się łączeniem moich pragnień z Jego pragnieniami, które trwają wiecznie. Może być to pragnienie powołania rodzinnego czy kapłańskiego. Bóg pragnie mnie na wieczność!

Znajdziesz dzisiaj czas na osobistą Adorację Pana Jezusa?

Jeśli to możliwe wstąp do kościoła lub udaj się w zaciszne miejsce i zadaj sobie pytanie:
Z jaką wiarą przyjmuję słowa Jezusa w moim życiu? Jakie pragnienia Boga ujawnia dzisiejsza Ewangelia?

Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: “Rabbi, kiedy tu przybyłeś?” W odpowiedzi rzekł im Jezus: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”. Oni zaś rzekli do Niego: “Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?” Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: “Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał”.

Ewangelia wg. św. Jana 6, 22-29

kl. Kamil Ciołczyk