Każdego dnia kierujemy do naszych bliskich różne prośby. Wysyłają je do nas również Ci, którzy nas kochają. W dzisiejszej Ewangelii to Jezus kieruje do ludzi bardzo ważne przesłanie. Mówi, że to Pan Bóg pierwszy wzywa każdego człowieka do siebie oraz każdy, kto w Niego wierzy ma życie wieczne. Ten, kto dopuszcza do siebie głos Ojca i przyjmuje Jego naukę, przychodzi do Chrystusa. Jezus określa siebie jako żywy chleb do spożycia. Wielu ludzi tego nie rozumiało. Wśród nierozumiejących byli także Jego uczniowie…

Pan Bóg każdemu z nas daje tyle wiary, ile nam potrzeba. Ona jest jak manna, jak chleb nasz powszedni. Jak modlił się św. John Henry Newman: „Nie proszę rajów odległych widoku, wystarczy promyk dla jednego kroku”.

Zastanów się nad swoją wiarą.

W czasie każdej Eucharystii Chrystus staje się żywym chlebem, zstępującym z nieba. Przystępując do Komunii Świętej, zapewniamy sobie już tutaj na ziemi przedsmak uczty niebieskiej, którą Bóg przygotował dla nas w niebie. Karmiąc nas swoim Ciałem, Chrystus karmi nas swoją miłością. Św. Paweł pisał w Pierwszym liście do Koryntian: „Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: największa z nich jest miłość”. Chrystus to miłość, która nigdy nie ustaje. Spożywając Jego chleb, będziemy żyć na wieki. Spożywając w Eucharystii Jego Ciało, będziemy mieli moc do pełnienia Jego woli.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, czym Pan Bóg pociągnął Cię do siebie? Czy przyjmując Chrystusa w Komunii Świętej, również odpowiadasz Mu miłością? Jaki smak ma Twoje spotkanie z Bogiem? Jezus oczekuje od Ciebie, abyś dzielił się owocami Eucharystii z innymi! Co zrobisz dzisiaj?

Jezus powiedział do ludu: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: «Oni wszyscy będą uczniami Boga». Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi spożywali mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”.

kl. Piotr