Człowiek dziś bardzo się boi. Nie wiadomo tak naprawdę czego, choć czasem wymienia się strach o dom, zdrowie, rodzinę, wyżywienie, wygląd… Jezus mówi nam: „Nie bój się”. Słyszymy często pytanie: jak to teraz będzie? Ale tu też Chrystus odpowiada: „Nie bój się”. Te słowa wypowiada do nas także i dziś nasz Zbawiciel, podając nam je w odniesieniu do naszych trosk. Wprost mówi o naszym lęku co do ciała: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą”. Troski o tu i teraz Jezus usuwa nam sprzed oczu tym prostym zdaniem. Bo co dla chrześcijanina jest ważniejsze? Niszczejące ciało czy nieśmiertelna dusza? Warto zapytać dziś siebie, co dla mnie jest cenne? Moja dusza, która ma kiedyś prawdziwie żyć z Bogiem w chwale nieba czy ciało, które ulegnie rozkładowi na ziemi?

„Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”. Skoro życie tej małej ptaszyny jest odziane taką troską Boga, to o jakiej miłości można mówić, patrząc na ojcowskie spojrzenie Boga na nas. Miłość ta jest nie do pojęcia. Ta Miłość zapomniała o sobie, dając siebie ukrzyżować w tak wielkich męczarniach, ale nigdy nie zapomina o nas, swoich dzieciach. W Dzienniczku świętej siostry Faustyny możemy przeczytać: „Ja z miłości ku tobie wpierw wypiłem ten kielich cierpień niewinnych” (Nr 289). To jest geniusz miłości Boga, że wie On o nas wszystko, a jednocześnie nas kocha i nigdy nie opuszcza. On mnie kocha, ale czy ja Jego również?

Przez swoją codzienną obecność Chrystus mówi nam, że mamy się nie lękać. Mówi to także każdego dnia w innym fragmencie Pisma Świętego. W całym kanonie Biblii naliczono aż 365 fragmentów, w których Bóg mówi do nas „Nie bój się”, co daje nam jeden taki kęs Bożego Słowa dzień w dzień. Nie bójmy się więc stawiać czoła dzisiejszym wyzwaniom oraz tym, które nadejdą jutro, za tydzień, za rok. Nie mamy czego się bać, bo Jezus Chrystus jest z nami – zawsze pamiętajmy te Jego słowa: ,,Nie bójcie się!”.

Jeszcze raz zadajmy sobie te dwa pytania: Co dla mnie jest cenniejsze, dusza czy ciało? I czy tak naprawdę kocham Jezusa? Jeśli nie, to zakochaj się w Nim, bo warto!

Jezus powiedział do swoich Apostołów: «Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet wszystkie włosy na głowie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

(Mt 10, 28-33)

kl. Piotr Talik