W dniach od 26-30 września nasza wspólnota seminaryjna przeżywała rekolekcje wstępne przed rozpoczęciem kolejnego roku formacji. Przez te kilka dni towarzyszył nam Ojciec Wojciech Giertych OP, doktor teologii moralnej, Teolog Domu Papieskiego. Wspólnie zgłębialiśmy temat Eucharystii, na podstawie rekolekcji, które Ojciec Wojciech wygłosił do Biskupów polskich na Jasnej Górze w listopadzie 2019 roku. Na zakończenie tego świętego czasu spotkaliśmy się wspólnie w auli naszego seminarium, gdzie mogliśmy zadawać pytania, które zrodziły się w nas w tym czasie.

Serdecznie dziękujemy tegorocznemu rekolekcjoniście, o. Wojciechowi Giertychowi OP za wielką otwartość oraz bardzo mądrą naukę nam przekazaną.