W minioną sobotę, 5 grudnia, odbyło się kolejne spotkanie z panią prof. Moniką Przybysz. Głównym tematem był dialog w kryzysie. Pani profesor zwróciła uwagę, że początkiem wszelkiego kryzysu zasadniczo jest moment, kiedy mówi się o tym w mediach tradycyjnych np. w telewizji, gazecie. Dlatego też, aby jakkolwiek przezwyciężyć kryzys należy wejść w ciszę, rozwiązanie kryzysu bierze się z ciszy. Ta cisza prowadzić może do dialogu, czyli swoistego fundamentu zażegnania kryzysu. Wyróżnić można kilka rodzajów dialogu: dialog obrazem, dialog działaniem, dialog głosem pokrzywdzonych, dialog prawem. Kryzys często jest zarysowywany w taki sposób, że zawsze jest ktoś dobry, ktoś zły i ktoś kto jest ofiarą. Jeżeli jest się tym złym, to trzeba możliwie najbardziej przybliżyć się do ofiary – zaznaczała pani Monika. Nadto należy unikać wszelkich objawów agresji. Kryzys zasadniczo karmi się błędami, dlatego nie można ich dopuszczać. Żeby temu zaradzić istnieje reguła 5 P: przykrość wyrazić, przyznać się, przeciwdziałać, poprawić, powetować (zadośćuczynić). Te zasady pomagają w zażegnaniu kryzysu. Po treści zasadniczej można było zadać pytania pani profesor. Z pewnością było to bardzo ubogacające spotkanie i rozszerzyło nasze spojrzenie na kryzys.