Spotkać człowieka

We środę, 13 stycznia w naszym seminarium mieliśmy okazję gościć proboszcza z krakowskiej parafii na osiedlu Kalinowym – księdza kanonika Adama Podbierę. Proboszcz parafii św. Józefa jest wychowankiem znanego duszpasterza młodzieży, księdza Antoniego Sołtysika. W słowie wygłoszonym do nas, podczas wspólnie przeżywanej Eucharystii mówił o kryzysie, jaki panuje w Kościele, ale zaznaczał, że jest na to pewne antidotum. Trzeba pośród tłumu ludzi odnaleźć na nowo człowieka, spotkać się z nim, być z nim i dla niego mieć czas. To jest pewny sposób na to, aby panujący kryzys zwalczyć. Nadto opowiadał nam o tym, jak on przeżywał i przeżywa swoje kapłaństwo: w służbie młodym ludziom, w spotkaniu z ludźmi, w spotkaniu z człowiekiem. Mówił także, że bardzo istotne jest, aby sami kapłani między sobą potrafili budować wspólnotę, budować zażyłe relacje, które będą pewnym oparciem.
W kapłaństwie trzeba być razem, a nie osobno. Być razem, by później być dla ludzi wokół.

kleryk Kamil Szczurek