We środę 24 lutego w naszej wspólnocie mieliśmy zaszczyt gościć bardzo niezwykłą osobowość. Misjonarz w Kazachstanie, ojciec duchowny seminarium krakowskiego, postulator procesu beatyfikacyjnego księdza Bukowińskiego – kapłan wielu zadań, ksiądz Jan Nowak. Dzielił się z nami tym jak on przeżywa swoje kapłaństwo, jakie historie mu się przydarzyły, czym się zajmował. Zaznaczał, że aby móc głosić Chrystusa to pierwsze należy słuchać. Podobnie jak ksiądz Bukowiński, on zanim zaczął głosić to pierwsze słuchał, słuchał każdego, nawet swojego wroga. Dopiero później można zajmować się głoszeniem, ale nie tak jak my byśmy tego chcieli, ale to jak Bóg chce, w takim też ujęciu ksiądz Jan pokazał nam swoje życie, czyli jak Bóg głosił swoją chwałę przez jego życie.