Siostra śmierć

We środę, 3 marca mieliśmy okazję gościć w naszym seminarium księdza prof. Andrzeja Muszalę – wykładowcę Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, bioetyka i cenionego rekolekcjonistę. Niejednokrotnie odwiedzał już naszą wspólnotę.


W swoim słowie skierowanym do nas podczas Eucharystii mówił o śmierci. Przyjęcie śmierci powinno być wolnym aktem, który powinien mieć miejsce w każdej chwili naszego życia, mamy umierać dla drugiego. Wtedy śmierć będzie tylko taką kropką nad „i”, nie będzie budzić grozy czy trwogi, ale będzie wprowadzeniem w pełnię życia.

kleryk Kamil Szczurek