Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go wydać: Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział: Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie. Wielki tłum żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, Gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od żydów i uwierzyło w Jezusa.

Na progu Wielkiego Tygodnia Liturgia Słowa prowadzi nas do Betanii, miejscowości, w której mieszkali bliscy przyjaciele Jezusa: Maria, Marta i Łazarz. Ich dom, z pewnością był w jakimś sensie także Jego domem, w którym mógł znaleźć nie tylko odpoczynek, lecz także zwyczajne, ludzkie relacje. Jezus ich kochał, a oni kochali Jezusa – wyrazem tej miłości było namaszczenie olejkiem, którego dokonała Maria.

Maria postanowiła dać Jezusowi to, co miała najcenniejszego, najszlachetniejszego, co zachowała na wyjątkową chwilę… Nie zwraca uwagi na otoczenie, na to, że nie wypada, co powiedzą inni. Jest tylko ona i Jezus.

Miłość nie liczy, nie kalkuluje, nie żałuje. Jest hojna. Wyobraź sobie, że ktoś Ci najbliższy potrzebuje pilnie pomocy. Czy będziesz szczędził środków, sił, czasu? Czy nie oddałbyś nawet najcenniejszej rzeczy, aby uratować życie osoby, którą kochasz?

Miłość nie szuka swego. Dlatego tak tragiczna jest druga postawa – postawa Judasza. Szybko oszacował wartość olejku na 300 denarów. Już wkrótce na 30 srebrników zostanie wyceniony także jego Mistrz…

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Jezus oddał za Ciebie swoje życie. Czy odwzajemniasz wielką miłość Boga?

Piotr Gwiżdż