Plan

W minioną środę, 14 kwietnia mieliśmy okazję gościć w naszych seminaryjnych murach wyjątkowego kapłana. Był nim ks. Jan Zając, który w tym roku obchodzi 50 rocznicę swoich święceń. To niezwykły kapłan z bogatym doświadczeniem życiowym. W słowie skierowanym do nas zaznaczał, że największą radością duchownego jest móc przeżywać kapłaństwo, dzieląc je z kimś w sposób autentyczny. Nadto przedstawił nam, jak wyglądała jego historia powołania. Służył jako proboszcz, ekonom a także misjonarz na Ukrainie. Trzeba być otwartym na Boży plan i przyjmować z pokorą to, co Stwórca dla nas zaplanował.