Pomiędzy

W minioną środę, 26 maja, w naszej wspólnocie gościliśmy księdza kanonika Jerzego Czerwienia. Był on niegdyś przełożonym w naszym seminarium. W swoim słowie skierowanym do nas zauważył, że Pan Jezus jest pomiędzy i tak samo my, jako przyszli kapłani, będziemy pomiędzy różnymi frakcjami, teoriami, ideologiami i to my będziemy musieli szukać drogi porozumienia, znajdywać wspólne nicie wzajemnego zrozumienia. Życie kapłana to takie siedzenie na płocie – bardzo niewygodne i raczej nie sposób odpocząć na tym płocie, ale można dzięki temu łączyć dwie strony sobie przeciwne.

kleryk Kamil Szczurek