Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

(Mt 16, 13-19)

            W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, odczytujemy fragment Ewangelii Mateuszowej, mówiącej o wyznaniu Piotra, że Jezus jest Mesjaszem i obdarowaniu Apostoła władzą kluczy.

            Wyobraź sobie Cezareę Filipową. Znajdują się tam porozbijane ołtarze pogańskie. Przed nią stoją kamienne posągi przedstawiające różnych bogów. Obok tego miejsca Jezus rozmawia ze swymi uczniami. Spoglądają oni na tych bożków, którzy nic nie uczynić nie mogą. Teraz usłysz pytanie Jezusa: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”; i odpowiedź uczniów: za Jana Chrzciciela, Eliasza, Jeremiasza, innego proroka. Usłysz teraz drugie pytanie: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Przysłuchaj się wyznaniu Szymona Piotra: „TY JESTEŚ MESJASZ, SYN BOGA ŻYWEGO.” Zostało ono dokonane nie tylko z poziomu ludzkiego doświadczenia, ale przede wszystkim z wiary. Piotr otworzył się na światło Bożej prawdy.

            A Jezus obdarowuje Apostoła władzą kluczy i prymatem. Nazywa go Opoką, na której zbuduje swój Kościół, „a bramy piekielne Go nie przemogą”.

            A teraz wyobraź sobie swój pokój, dom, miejsce nauki lub pracy. Wkoło znajduje się dużo bożków XXI wieku: pieniądze, urządzenia elektroniczne, w których pokazują się różne obrazy kipiące złością, nienawiścią, nagością czy ukrytą ideologią. Jesteś tam z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, przypadkowymi ludźmi. Zadaj sobie pytanie: Za kogo oni uważają Syna Człowieczego, kto jest dla nich Bogiem? Czy On nie jest dla nich tylko postacią historyczną? Czy z telewizora, telefonu, pieniędzy czy seksu nie uczynili sobie bożków?

            Ale Jezus również do Ciebie kieruje to pytanie: A ty za kogo mnie uważasz? Kto jest twoim Bogiem? Czy wyznanie Piotra, że Ty Boże jesteś Mesjaszem, Synem Boga żyjącego, są także twoimi słowami? Czy raczej mówisz: Nie znam Go. Nie ma Boga. Czy twoimi bożkami nie stały się czasem przyjemności, wyuzdanie, jedzenie, komputer?

            Piotr został obdarowany przez Jezusa władzą otwierania zamkniętego i zamykania otwartego nieba, władzą związywania i rozwiązywania. Możesz jej doświadczyć zawsze w czasie sakramentu spowiedzi. Może to jest ten dzień, żeby po raz kolejny pojednać się z Bogiem i wyznać Mu: „TY JESTEŚ MESJASZ, SYN BOGA ŻYWEGO.” ?

Paweł Nogala