Poniedziałkowe popołudnie, 25 października, upłynęło w naszej wspólnocie pod znakiem wizyty alumnów z wrocławskiego Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego. Głównym punktem odwiedzin była modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, którą poprzedził integracyjny spacer po Starym Mieście w jesiennej aurze. Na zakończenie spotkania Księża Przełożeni oraz przedstawiciele kleryków z obu seminariów podkreślili rolę wzajemnej przyjaźni oraz wyrazili chęć kontynuowania współpracy trwającej już od kilku lat. Mamy nadzieję, że – z Bożą pomocą – za jakiś czas uda się nam zawitać do stolicy Dolnego Śląska z rewizytą.

kleryk Mateusz Sajkowski