Wieczorną Mszę środową dla naszej wspólnoty seminaryjnej dnia 1 grudnia sprawował o. Lucjan Osiecki – misjonarz oblat Maryi Niepokalanej i wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Alfonsa Mańki, kleryka oblackiego oraz męczennika obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen. Kaznodzieja w wygłoszonej homilii przybliżył alumnom krakowskiego seminarium sylwetkę Sługi Bożego, naszego rówieśnika, który dojrzał do świętości w wieku 23 lat. W życiu codziennym sukcesywnie realizował słowa „chcę zostać świętym, niech mnie to kosztuje ile chce”, obrawszy je za swoje motto po wstąpieniu do nowicjatu, a które to doprowadziły go do złożenia największej ofiary. Historia Alfonsa Mańki dobitnie pokazuje nam, jak pragnienie świętości może stać się sposobem na życie.

kleryk Mateusz Sajkowski