We wtorkowy wieczór, 7. grudnia, naszą wspólnotę seminaryjną odwiedził arcybiskup Marek Jędraszewski. Po wspólnej modlitwie, ksiądz rektor Andrzej Tarasiuk przywitał arcybiskupa, podziękował za obecność oraz poprosił, aby podzielił się refleksjami po wizycie „ad limina apostolorum” polskich biskupów w Rzymie.

Arcybiskup podzielił się doświadczeniem spotkania z ojcem świętym Franciszkiem oraz braćmi w biskupstwie. Opowiedział nam o podejmowanych tematach i o wyzwaniach, jakie stoją przed Kościołem w Polsce. Metropolita krakowski poruszył kwestię powołań oraz podkreślił znaczenie etapu propedeutycznego na drodze seminaryjnej formacji.  Stwierdził, że istotną rolę w życiu kapłańskim odgrywa również wspólnota, do budowania której jesteśmy zobowiązani na każdym etapie drogi powołania. Podczas spotkania „ad limina” wiele osób mówiło arcybiskupowi, że na tle innych krajów europejskich Polska jest swoistymi płucami, dzięki którym Kościół katolicki w Europie może jeszcze oddychać. Pomimo wielu trudności, jakie przeżywamy w Kościele, arcybiskup zachęcał nas do spojrzenia pełnego nadziei. Spotkanie zakończyliśmy wspólną kolacją.