Dnia 20 grudnia w seminaryjnej kaplicy, w obecności księdza biskupa Romana Pindla, ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej, odbył się uroczysty obrzęd admissio. Polega on na publicznym wyznaniu chęci przygotowania się do święceń i przyjęciu kandydatów przez biskupa. W tym roku trzynastu kleryków V roku Wyższego Seminarium Duchownego zostało uroczyście włączonych do grona kandydatów do święceń. Podczas Mszy świętej zostali wywołani po imieniu przez pasterza. Każdy z kandydatów wypowiadał wtedy słowo „chcę”, które jest wyrazem gotowości pełnienia służby Bogu. Ich deklarację można porównać do fragmentu czytanej tego dnia Ewangelii: „Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38).

Po zakończonej Mszy Świętej całe seminarium zgromadziło się na wigilijnej wieczerzy, na którą przybył również ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Śpiewając kolędy i łamiąc się opłatkiem, cieszyliśmy się z rychłych narodzin Tego, którego zapowiadali prorocy – Światłości, która rozświeca mroki naszego życia i obdarza nas nową nadzieją.

kleryk Paweł Garapich