W czasie ferii świątecznych, po przerwie, spowodowanej przez pandemię koronawirusa, w murach Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej ponownie zagościła grupa młodych mężczyzn, którzy zechcieli odpowiedzieć na zaproszenie księży przełożonych i alumnów do udziału w kolejnej edycji „Rekolekcji po męsku”. Hasłem przewodnim tegorocznych rekolekcji były słowa zaczerpnięte z Ewangelii według św. Mateusza „I nastała głęboka cisza”. W czasie tych wyjątkowych dni, każdy z uczestników miał okazję zajrzeć do swojego wnętrza i odkryć bogactwo ciszy, będącej szczególną przestrzenią, w której Bóg mówi do człowieka. Przewodnikiem po drogach w głąb siebie był ojciec duchowny naszego seminarium, ks. dr Bogusław Kastelik. Oprócz czasu modlitwy, wspólnej i indywidualnej, był również czas na pobycie ze sobą, integrację, a także na spotkanie i rozmowę z s. Ewą z Zakonu Świętej Klary, która przybliżyła nam życie w klasztorze kontemplacyjnym i jej sposób przeżywania ciszy. Bogu niech będą dzięki za wszystkich, którzy przyczynili się do twórczego i owocnego przeżycia tego czasu!