Od 2 do 4 marca w naszym seminarium odbywały się rekolekcje wielkopostne. Poprowadził je Ksiądz Mirosław Tosza, na co dzień posługujący we wspólnocie „Betlejem” w Jaworznie, którą tworzą ubodzy i bezdomni. Tematem rekolekcji były słowa zaczerpnięte z Pierwszego Listu Świętego Piotra: „Świadek cierpień, uczestnik chwały”. Podczas konferencji duchowych Ksiądz Mirosław dzielił się z nami swoimi doświadczeniami z wieloletniej pracy pośród bezdomnych. Poprzez przytaczanie różnych historii, zaczerpniętych z życia ukazywał nam, że ubodzy nie są dla Kościoła problemem, ale wielkim skarbem. Wskazał na konieczność pokornego wsłuchiwania się w potrzeby ubogich i traktowania każdego człowieka jako równego sobie. Przestrzegł nas również przed pokusą zbytniego aktywizmu – niesienie pomocy braciom nigdy nie powinno odbywać się kosztem własnego życia duchowego. Zostaliśmy powołani przede wszystkim do towarzyszenia Jezusowi. Niemożliwe jest spełnianie Jego woli i głoszenie Ewangelii, jeśli fundamentem każdego naszego działania nie będzie zasłuchanie w Jego słowa usłyszane na modlitwie.

kleryk Kacper Biłyk