Dnia 6. maja, a więc w przeddzień przyjęcia święceń diakonatu, klerycy z rocznika V, którym patronują błogosławieni Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek, złożyli w kaplicy seminaryjnej Wyznanie Wiary oraz Przysięgę Wierności. Ceremonii przewodniczył Ksiądz Rektor Andrzej Tarasiuk. W wygłoszonym Słowie Bożym odwołał się on do obrazu Chrystusa umywającego nogi uczniom jako przykładu miłości służebnej, będącej istotą diakonatu. Kaznodzieja stwierdził przy tym, że kandydaci dokonują wyboru drogi posługiwania, poprzez którą mają zbliżać się do Jezusa, oddając Mu swoje serce i zdolności.

kleryk Mateusz Sajkowski