W dniu 11. maja alumni Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej gościli ks. prof. Marcina Godawę – teologa duchowości oraz wykładowcę na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Temat przewodni jego wizyty to cisza, dlatego Msza Święta, którą odprawił, pozbawiona była śpiewu i dźwięku organów. W wygłoszonej homilii Ksiądz Profesor zauważył, że najgłębsze milczenie realizuje się w relacji Syn Boży-Ojciec. Zaznaczył przy tym, że w ciszy człowiek stoi dokładnie takim, jaki jest wobec Pana. Po wspólnej kolacji miała miejsca prelekcja, gdzie mówca pogłębił problematykę wagi ciszy w życiu. Warto dodać, że w wydarzeniu uczestniczyli członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, a także reprezentanci Wspólnoty „Lilia”.

kleryk Mateusz Sajkowski