Święta Matka Teresa z Kalkuty, kończąc rozmowę z uśmiechem na twarzy, często dawała swoją wizytówkę. Na karteczce nie było adresu e-mail, numeru telefonu, a jedynie następujące słowa jako wezwanie do samodzielnej refleksji: „owocem milczenia jest modlitwa, owocem modlitwy jest wiara, owocem wiary jest miłość, owocem miłości jest służba, owocem służby jest pokój”.

To właśnie to, czyli umiejętność przyjmowania oraz dawania uczyniło człowieczeństwo Matki Teresy takim pięknym i godnym do naśladowania. Niezwykle ważne w życiu człowieka jest rozwijanie umiejętności przyjmowania w ciszy, modlitwie i wierze oraz dawania innym z wielką miłością i służbą. Tylko posiadając zdolność do otrzymywania, napełniania swojego życia, możemy nauczyć się radosnego, ofiarnego dawania. Nieważne kim jesteśmy i co robimy, musimy ciągle na nowo odkrywać dary, którymi zostaliśmy obdarowani, zostajemy obdarowani i szukać sposobów, w jakie możemy przekazywać je dalej. Pismo Święte mówi, że Bóg kocha radosnego dawcę, ale zanim nastąpi radość dawania, potrzebna jest wdzięczność i pokora przyjmowania. Potrafisz przyjąć dar w pokorze od Boga i innych ludzi?

Często podstawą złego samopoczucia jest grzech pychy. Wielu ludzi uważa, że najlepiej może zrobić wszystko samodzielnie, nie tylko nie potrzebuje innych, ale co więcej postrzega innych jako gorszych, niewartych uwagi lub niezdolnych do pomocy i współpracy. Tak łatwo nieraz przychodzi uważać kogoś za mniej ważnego lub mniej uzdolnionego ze względu na jego wykształcenie, status społeczny lub wygląd. Tak łatwo ocenić kogoś obok nas bez głębokiego poznania jego osobowości, charakteru i możliwości twórczych. Tak łatwo zapomnieć odwieczną prawdę, że wszyscy mamy potrzeby i nie możemy ich zaspokoić sami. Nie jesteśmy powołani do funkcjonowania na bezludnej wyspie, tylko do życia wspólnotowego. Ktoś zupełnie inny od nas może nam pomóc, jeśli tylko się na to zgodzimy. Mądry towarzysz może być jak lustro, dające dokładne odbicie samego siebie. 

Odkryć źródło daru

Bóg jest źródłem prawdziwej miłości, którą okazuje cały czas na przestrzeni wieków i pragnie, aby ta miłość została przyjęta i przekazana dalej. Ojciec Niebieski nie tylko powiedział o swojej obietnicy miłości, ale udowodnił ją ponad wszelkie wątpliwości. Nigdy w historii świata nie było większej demonstracji miłości niż ta, że Bóg posłał Swojego Jednorodzonego Syna, aby umarł na krzyżu za grzesznego człowieka i otworzył wszystkim bramy nieba. Ale to jeszcze nie wszystko… Bóg poszedł o krok dalej i umieścił ludzi w twoim życiu, aby przekazywali Jego przesłanie miłości, byli zwiastunami Dobrej Nowiny. Duchowni, członkowie rodziny, współpracownicy, przyjaciele…

Poczuć się obdarowanym

Duchowe dary, które otrzymujesz, są jednym z wieluaspektów łaski Bożej w jej różnych formach.To On wybrał Cię, abyś podzielił się tą częścią siebie z otaczającymi Cię ludźmi. Kiedy potrafisz użyć swojego duchowego daru w służeniu innym, jesteś reprezentantem Boga, Jego kanałem, przez który On udziela im swojej łaski. Jednak ostatecznym celem tutaj nie jest służenie innym, ale przynoszenie chwały Bogu. 

Zawsze chodzi o to, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Jest uwielbiony, kiedy wprowadzamy w codzienność Jego mądrość, Jego miłość i Jego troskę o ludzi wokół nas. Cóż za wspaniały sposób na przyniesienie chwały Bogu, odzwierciedlenie Go poprzez to, co robimy dla innych. Bóg nas obdarował, abyśmy byli użyteczni dla innych wierzących, niewierzących i dla siebie. Bóg dokonał w nas inwestycji i oczekuje, że wykorzystamy tę inwestycję zgodnie z Jego zamierzeniami. W jaki sposób w Tobie odbija się Bóg?

Odkryć siebie

Bóg obdarował Cię różnorodnymi talentami. Możesz czynić dobro, kochając innych na różne sposoby. Może jesteś dobry w uśmiechaniu się? Jeśli tak, możesz dużo się uśmiechać, promieniować radością i podnosić na duchu ludzi smutnych i załamanych. Może jesteś dobry w słuchaniu? Jeśli tak, możesz uważnie słuchać innych. Ludzie potrzebują czuć się wysłuchani; chcą wiedzieć, że to, co mówią, jest ważne dla innych. Umiejętność słuchania to wspaniały dar. Może jesteś dobry w mówieniu i dzieleniu się przemyśleniami, pomysłami i historiami? Jeśli tak, możesz dzielić się radosnymi, pełnymi nadziei myślami, dawać komplementy i wykorzystywać ten dar, aby uszczęśliwiać innych. A co z muzyką, sportem, pisaniem, gotowaniem, naprawianiem samochodów? Poprzez jakąkolwiek z umiejętności, które rozwijasz, w miarę zbliżania się do Boga, to On będzie działał przez Ciebie, aby otworzyć na Królestwo Boże innych ludzi i uczynić świat lepszym miejscem, gdzie będzie więcej miłości. Zechciej dzisiaj zobaczyć, czym zostałeś obdarowany, przyjmij to i przekaż dalej…

Służ z radością

Co mamy zrobić z tymi darami? Obdarowywać innych poprzez służbę… Dary duchowe nie służą osobistej dumie. Przede wszystkim nie są nasze, więc duma z tego, co dał Ci Bóg, nie ma sensu. Ważne, aby pamiętać, że nikt z nas nie jest w stanie pokazać całego Bożego charakteru, ale jeśli wszyscy używamy naszych darów zgodnie z przeznaczeniem, jesteśmy w stanie wspólnie dać pełniejszy obraz tego, kim jest Bóg i jak działa w świecie. Wszystkie elementy są potrzebne tak samo, jak w puzzlach, aby dać pełny obraz Bożej miłości!

Poświęć trochę czasu w tym tygodniu na zastanowienie się nad otrzymanymi darami, którymi sam możesz się podzielić z Twoją wspólnotą, rodziną i całym światem, nie zapomnij także przyjąć tego, co Bóg pragnie podarować Tobie przez innych ludzi…

diakon Krzysztof Kawik