W niedzielne przedpołudnie, 02.10.2022, reprezentanci alumnów wraz z Księdzem Rektorem Michałem Kanią uczestniczyli w spotkaniu wolontariuszy Caritas Archidiecezji Krakowskiej, posługujących w namiocie przy placu Nowaka-Jeziorańskiego, gdzie przez kilka miesięcy pomoc otrzymywali uchodźcy z Ukrainy. Namiot ten od końca lutego aż do maja był szczególnym miejscem zaangażowania kleryków, którzy wespół z ogromną grupą świeckich wolontariuszy roztaczali opiekę nad przybywającymi do Krakowa uciekinierami przed rosyjską inwazją. Podczas spotkania głos zabrał m.in. Ksiądz Rektor, ówczesny koordynator pomocy na Dworcu Głównym, jak również klerycy Jacek Orawczak i Jakub Romek. Całość wydarzenia zwieńczyła Msza Święta, po której miał miejsce wspólny posiłek.