W czasie dzisiejszej Mszy Świętej modlił się wraz z naszą Wspólnotą, Ksiądz Kamil Białożyt, wikariusz w parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej, a także opiekun osób głuchoniemych. Ksiądz Kamil jest nauczycielem religii w Szkole Podstawowej w Bielsku-Białej, w której prowadzi koło górskie, angażuje się także w pracę samorządu uczniowskiego. Do kręgu Jego zainteresowań zaliczają się pieczenie ciast i zwierzęta domowe.​​​​​​​​​​​​ W Słowie do nas skierowanym Kaznodzieja mówił, że Chrystus działa przez nasze człowieczeństwo, a także starał się nam uzmysłowić, jakie wiele dokonuje się w duszy człowieka powołanego, w czasie prywatnej modlitwy, w ciszy spędzonej przed Najświętszym Sakramentem. To tutaj właśnie, wszystko, co po ludzku może wydawać się nie do zrealizowania, staje się możliwe, patrząc pod Bożym kątem.