W środowy wieczór Adwentu odwiedził naszą wspólnotę Ksiądz Biskup Piotr Greger, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej. Ekscelencja przewodniczył Mszy Świętej i skierował słowo pasterskie do alumnów. W wygłoszonej homilii powiedział,iż zaproszenie Jezusa do przyjścia do Niego przypomina, że mamy możliwość zrobienia tego tylko dlatego, że On pierwszy przyszedł do nas.

„W warunkach seminaryjnych, a później z poziomu parafii czy uczelni, najważniejszym miejscem jest kaplica. To tutaj rozpoczynamy każdy dzień i tutaj go kończymy. To tutaj – w sensie dosłownym – ma miejsce owo przychodzenie na spotkanie z Tym, który ciągle wychodzi nam naprzeciw. To ważny aspekt adwentowego oczekiwania”. Ekscelencja podkreślił fundamentalną rolę adoracji Najświętszego Sakramentu w życiu kleryka czy kapłana. Kaznodzieja zwrócił się także w słowie do alumnów, którzy następnego dnia przyjęli strój duchowny, który jest zgodą na styl życia, który nie jest z tego świata.

Na zakończenie Kaznodzieja zachęcił do bycia dobrym uczniem Jezusa, aby zadania, jakie stawia Pan podejmować ochoczo na drodze adwentowego oczekiwania, jak i każdego dnia.

Po Eucharystii i spożytej kolacji alumni mieli możliwość zadawania pytania Ekscelencji.

Ksiądz Biskup z radością odpowiadał na zadawane pytania.

Dziękujemy Księdzu Biskupowi za przybycie i ogarniamy Go naszą modlitwą.