W minionym tygodniu środowym gościem w naszej wspólnocie seminaryjnej był ks. Łukasz Piórkowski – kapłan Archidiecezji Krakowskiej, ceniony rekolekcjonista i coach, dyrektor Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego. Jana Pawła II w Wadowicach. W wygłoszonym Słowie Bożym zachęcał on alumnów do nieprzejmowania się porażkami, które mają również walor dydaktyczny, a także pomagają unikać błędów w przyszłości. Kaznodzieja przekazał nam życiowe przesłanie Karola Wojtyły Seniora, opierające się na prymacie kontemplacji Ewangelii, której światło przekładać należy na relacje z bliźnimi oraz wszelkie podejmowane działania.