W sobotę 25 lutego, wieczorem bp Robert Chrząszcz sprawował Mszę Świętą w kościele Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie, podczas której udzielił posług lektoratu i akolitatu. Biskup ustanowił 16 nowych lektorów i 12 akolitów.

Ekscelencja w czasie kazania, zwrócił uwagę alumnów na Eucharystię, jako ucztę dwóch stołów.

„Mamy stół Słowa, czyli ambonę, a także stół chleba – Eucharystii. Dziś powierza się wam szczególną troskę o te dwa stoły. Akolita jest związany z ołtarzem, a lektor z amboną.”– mówił biskup zachęcając kleryków, aby dobrze poznali ten obszar liturgii i go umiłowali, zrozumieli jego sens a później wzrastali ku kapłaństwu.

Przypomniał także o tym, że zadaniem lektorów i akolitów będzie strzec tej świętości zawartej w Słowie Bożym jak i w świętości Ciała Pańskiego, a także odbudowywać wśród ludzi tą świadomość, która w dzisiejszym świecie utraciła jakąkolwiek wartość.

Módlmy się w ich intencji, aby gorliwie wypełniali przyjęte posługi, podążając do kapłaństwa.