Zeszłotygodniową środową Mszę Świętą wieczorną celebrował ks. Marcin Samek, wikariusz parafii św. Jakuba w Rzykach. Kapłan jest także przewodnikiem pieszej pielgrzymki diecezji bielsko-żywieckiej z Hałcnowa do Łagiewnik.

W kazaniu nawiązywał do pielgrzymki rozumianej pod różnymi aspektami. Na początku wskazał na pielgrzymkę jako zmierzanie do życia wiecznego. Kontekst tego zagadnienia wpisuje się w czas wielkopostnej pokuty i nawrócenia. Następnie skupił się na aspekcie pielgrzymowania jako religijnej praktyki. Kaznodzieja podzielił się własnym doświadczeniem pielgrzymki, wracając wspomnieniami do czasów seminaryjnych, a także dzisiejszym wpływem pielgrzymowania na jego duszpasterską posługę. Przypomniał alumnom, jak ważne w dzisiejszych czasach jest świadectwo i obecność kapłana, kleryka wśród ludzi świeckich. Zachęcał także, do podjęcia trudu i wziąć udział w tegorocznej pielgrzymce.