Zeszłotygodniową Środową Mszę Świętą celebrował ks. Sebastian Kowalczyk, kapłan archidiecezji krakowskiej. Na co dzień pełni posługę duszpasterską w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, jest także dyrektorem Wydawnictwa św. Stanisława BM.

W homilii wskazał na słowa z Księgi Izajasza, przypominające o tym, że Pan o nas nigdy nie zapomina. Kapłan wskazał jak ważna jest relacja z Panem w życiu kapłańskim, właściwie jest ona podstawą, bez niej będziemy się zajmować wszystkim, ale nie głoszeniem Chrystusa.

Kaznodzieja powiedział, iż w dzisiejszych czasach nadszedł czas zapytać się nie ile, tylko jak.

Być może przyjdzie nam zejść do katakumb, przeżyć drugi potop, Kościół był przez wielki wyznacznikiem jakości, jednak trzeba być spokojnym o przyszłość Kościoła- przypomniał kapłan. Na zakończenie homilii zachęcił alumnów, aby wszystko co czynią, czynili jak najlepiej na chwałę Pana.

Niech czas trwającego Wielkiego Postu będzie motywacją do jeszcze wierniejszego, pełnego podążania ścieżkami Pana.